JS FlexSlider

KOSZERNA KUCHNIA

kuchnia2

CYKL ŻYCIA

cyklzycia

JUDAIZM I ŻYCIE

judaizmizycie

ZACHOR

ZACHORZACHOR – OZNACZA PAMIĘTAJ!

 

 

W nadchodzący Szabat - Szabat przed Świętem Purim, gdy świętujemy udaremnienie spisku Hamana Amalekita przeciwko narodowi żydowskiemu, czytanie kolejnej tygodniowej Parszy, jak tym razem – Parszy Tecawe - jest uzupełnione czytaniem "Zachor" (rozdz. 25: 17-19 Księga Dwarim). Jest to nakaz, abyśmy pamiętali zło Amalekitów.

 

 

"Pomnij co uczynił ci Amalek na drodze, gdyście wyszli z Micraim, jako ci napadł na drodze i pozabijał wszystkich ciągnących w nieładzie za tobą, gdyż znużony był i strudzony, - a nie obawiał się B-ga; gdy uspokoi cię Wiekuisty, B-g twój od wszystkich wrogów twoich wokoło, na ziemi, którą Wiekiusty, B-g twój, oddaje ci w udziale, abyś ją posiadł - zgładzisz pamięć Amaleka z pod nieba; nie zapomnij !"

 

DrukujEmail

Więcej artykułów…

ZAPYTAJ RABINA

pytania

GALERIA

galeria

ENGLISH

english