JS FlexSlider

JUDAIZM I ŻYCIE

judaizmizycie

PARSZE TORY

parsze

CYKL ŻYCIA

cyklzycia

Tammuz

imagesM0L07EC1Tammuz jest czwartym miesiącem w kalendarzu religijnym, począwszy od miesiąca Nissan. Liczy 29 dni. Ważne daty i święta miesiąca Tamuz:

Dnia 3 Tammuz – Gimel Tamuz – Dzień Śmierci Lubawiczer Rebbe Rabbi Menachema M. Schneersona

Dnia 17 Tammuz – Post Tammuz

Nazwy wszystkich miesięcy w kalendarzu Hebrajskim pierwotnie pochodzą z Babilonii. Naród Żydowski przyjął te babilońskie nazwy w okresie 70-letniego wygnania w Babilonii. Jednak ze wszystkich nazw przyjętych w Babilonii, Tammuz jawi się jako szczególna: jest to nazwa rzeczywistego babilońskiego bóstwa i idola. Dlaczego by nasi mędrcy dopuścili przyjęcie nazwy bałwochwalstwa do świętości Judaizmu?Odpowiedź jest krótka: ​​naszą rolą jest nie tylko walka z bałwochwalstwem poprzez kalanie posążków, nazw, gdyż psychologiczna motywacja, która przyciąga ludzi do bałwochwalstwa nie zostanie naprawiona w ten sposób. W dłuższej perspektywie, powinniśmy przekształcić negatywne skłonności psychologiczne, które prowadzą do bałwochwalstwa w pozytywne. Wydaje się zatem, że decyzja naszych mędrców "z nazwą fałszywego boga Tammuz” dostarcza nam lekcje przypadku problemu bałwochwalstwa i jego rozwiązania. Miesiąc Tammuz jest więc porą roku najlepiej nadającą się do zrozumienia i zarządzania procesem transformacji (lub it'hapcha, jak nazywa się w Chassidut) w psychice.Jak zobaczymy, Tammuz jest pasożytem, ​​który żyje z ludzkiej skłonności do użalania się nad sobą i naszego poczucia tragizmu - dwa uczucia, które są nierozerwalnie związane z tą porą roku.

DrukujEmail

Siwan

SiwanSiwan jest trzecim miesiącem w kalendarzu żydowskim, licząc od Nissana.Rosz Chodesz Siwan wyróżnia się jako dzień, w którym Żydzi przybyli i rozbili obóz u podnóża góry Synaj. Tora opisuje to zdaniem "Izrael rozbił namioty naprzeciw góry" (Wajikra 19: 2), w którym czasownik „vayichan” ("rozbił") występuje w formie pojedynczej, w przeciwieństwie do innych czasowników narracji. Opisuje, jak cały naród obozował "jako jedna osoba o jednym sercu", wyrażając prawdziwą jedność.W miesiącu Siwan obchodzimy święto Szawuot, Święto nadania Tory przez B-ga narodowi Żydowskiemu na Górze Synaj, ponad 3300 lat temu.

Co roku na święta Szawuot odnawiamy nasze przyjęcie daru od B-ga i B-g "ponownie daje" nam Torę.Święto Szawuot ochodzone jest przez dwa dni, począwszy od zachodu słońca do 5 dnia Siwan i trwa aż do zmroku z dnia 7 Siwan. (W Izraelu jest obchodzone jeden dzień - do zmroku 6 Siwan.)

DrukujEmail

ZAPYTAJ RABINA

pytania

GALERIA

galeria

ENGLISH

english