JS FlexSlider

KOSZERNA KUCHNIA

kuchnia2

CYKL ŻYCIA

cyklzycia

JUDAIZM I ŻYCIE

judaizmizycie

Nissan

NissanNiissan jest pierwszym miesiącem roku w kalendarzu żydowskim – według Tory. Daty wszystkich świąt religijnych są obliczane właśnie od miesiąca Nissan, natomiast kolejne lata – od miesiąca Tiszrej, który jest miesiącem siódmym. Rosz HaSzana, obchodzimy 1-go Tiszrei.
W pierwszym dniu Nissana w roku 2448 od stworzenia (1313 r pne), na dwa tygodnie przed Exodusem – wyjściem Żydów z Egiptu, B-g pokazał Mojżeszowi półksiężyc nowiu, wskazując mu sposób ustalania kalendarza żydowskiego i micwy uświęcania nowego miesiąca. "Miesiąc ten będzie dla was głową miesięcy, pierwszy z miesięcy w roku" (Szmot - Księga Wyjścia 12: 2). Była to pierwsza micwa  podana od B-ga  nowo narodzonemu narodowi Izraela, jeszcze przed wyjściem z Egiptu.
W miesiącu Nissan przez osiem dni obchodzimy święto Pesach – od 15 do 22 Nissan, upamiętniając cudowne zbawienie narodu żydowskiego z egipskiej niewoli oraz odrodzenie ludu Izraela.
W miesiącu Nissan i tylko w tym miesiącu spełniamy micwę – recytujemy błogosławieństwo – Beracha za każdym razem, gdy widzimy rozkwitające drzewo owocowe. Wiele osób odwiedza ogrody botaniczne w tym czasie, aby skorzystać z okazji, aby móc spełnić tę piękną micwę.
Jest zmianka w Talmudzie, że według tradycji, trzej patriarchowie narodu żydowskiego: Abraham (1948-2123 od stworzenia, 1813-1638 pne), Isaak (2048-2228 od stworzenia, 1713-1533 pne) i Jakub (2108-2255 od stworzenia, 1653-1506 pne) – wszyscy  urodzili się i zmarli w miesiącu Nissan.
11 Nissan – dzień urodzin Lubawiczer Rebbe Rabbi Menachem Mendel.

DrukujEmail

ZAPYTAJ RABINA

pytania

GALERIA

galeria

ENGLISH

english