JS FlexSlider

JUDAIZM I ŻYCIE

judaizmizycie

PARSZE TORY

Parsze Tory

CYKL ŻYCIA

cyklzycia

POKÓJ MULTIMEDIALNY

telemedia

Miesiąc Szwat

Szwat

 

Miesiąc Szwat (hebr. שבט) jest piątym miesiącem żydowskiego kalendarza cywilnego (licząc początek roku w miesiącu Tiszrei), a jedenasty kalendarza religijnego (licząc początek roku w miesiącu Nissan – wyjścia Izraelitów z Micraim)..

Szwat przypada na miesiące styczeń-luty w kalendarzu gregoriańskim. Liczy 30 dni.

W miesiącu Szwat obchodzimy -

15 Szwat – Tu Bi'Szwat (Rosz Ha-Szana le-Ilanot - Nowy rok drzew)

Na miesiąc Szwat przypada Szabat Szira  - parsza Beszalach z Księgi Szmot (Księgi Wyjścia) nazwany od czytanego wówczas fragmentu o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone.

DrukujEmail

ZAPYTAJ RABINA

pytaniaPytania - Odpowiedzi - Wykłady  

Kolel Tora

GALERIA

galeria

ENGLISH

english