HaJom Jom - Dzień za Dniem

Rebbe i teśćHaJom Jom - Dzień za Dniem

HaJom Jom (hebr. - היום יום, "Dzień za Dniem...") - jest to  swoisty kalendarz na rok hebrajski 5703 (1942-1943), opracowany przez Rabina Menachema Mendla Schneersona na życzenie jego teścia, Rabbi Josefa Ic'chaka Schneersona, w okresie zimy 1942 roku.

Dla każdego dnia kalendarza „HaJom Jom” są przypisane fragmenty Chumasz, Tehillin i Tanyi do studiowania właśnie tego konkretnego dnia - HaJom w owym 5703 roku.

Praktyka ta jest znana pod nazwą Chitas (חת"ת). Studiowanie kolejnego rozdziału Chumasz  jest łączone z odpowiednim dla danego rozdziału komentarzem Raszi.

Każdego dnia również opisywane są wydarzenia historyczne, które miały miejsce w tym dniu, lub zwyczaje praktykowane w Chabad-Lubawicz tego dnia, i / lub krótka inspirująca myśli na ten dzień, zaczerpnięta, z reguły, z dzieł szóstego Rebe, Josef’a Ic’chak’a Schneersohna. Opisując tę pracę, Rabbi Josef Ic'chak napisał: "Książka, jest małego formatu ... ale przepełniona perłami i diamentami najwyższej jakości ... Wybitny palatium Chasydyzmu."

Kalendarz nigdy nie był ponownie wydany, jednak przedrukowany był wiele razy i nadal prowadzone są nad nim studia.

W wielu synagogach Chabad-Lubawicz zapisy na każdy dzień głośno czytane po porannym nabożeństwie.

Poniżej przetaczane są tłumaczenia niektórych z tych zapisów - HaJom Jom. 

 

HaJom-Jom

Szwat 22
Szwat 19
Szwat 16
Szwat 14
Tewet 25
Tewet 24
Tewet 22
Tewet 13
Tewet 6
Kislew 17