Święta

ŚwiętaŻydowskieWszystkie Święta żydowskie zaczynają się w przeddzień wyznaczonej daty. Spowodowane jest to tym, że "dzień żydowski" rozpoczyna się i kończy o zachodzie słońca.


Żydowski kalendarz religijny rozpoczyna się od żydowskiego Nowego Roku czyli Rosz Haszany, który jest również nazywany Dniem Sądu - w niebie otwierane są księgi i każde stworzenie jest oceniane. Tego dnia dmie się w róg barani szofar, który symbolizuje trąbę, która zabrzmi na końcu czasów w Dniu Sądu. Okres pokuty kończy Jom Kipur, czyli Dzień Pojednania.


Kilka dni później rozpoczyna się siedmiodniowe Święto Namiotów - Sukot, pierwotnie święto plonów, które jest radosnym wesołym świętem. Po nim następuje święto 'Radości Tory' - Simchat Tora, symbolizuje zakończenie rocznego cyklu czytania Tory.


Święto Pesach, które upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu. Ze świętem tym wiążą się rozbudowane tradycje dotyczące jedzenia, zachowania itd.

Siedem tygodni po tym święcie obchodzone jest Święto Tygodni Szawuot - pamiątka przekazania przez Boga Mojżeszowi przykazań na górze Synaj .


W okresie przesilenia zimowego obchodzimy trwające osiem dni Święto Świateł - Chanuka. Upamiętnia wydarzenia jakie nastąpiły po zbezczeszczeniu Świątyni Jerozolimskiej , kiedy to jeden dzbanuszek oliwy, wystarczający zwykle na jeden dzień, płonął przez osiem dni, dopuki nie została wyprodukowana kolejna potrzebna ilość koszernej oliwy. Osiem dni też trwają uroczystości ponownego wyświęcenia Świątyni.

Święto Purim upamiętnia wybawienie od zagłady Żydów za czasów perskiego panowania.

Do szczególnych dni świątecznych należy Szabat czyli siódmy dzień tygodnia, przeznaczony na odpoczynek, w którym obowiązuje zakaz wykonywania wszelkich prac, wyszczególniono też 39 czynności, które nie powinno się wykonywać w Szabat

Tradycyjne życzenia świąteczne to חג שמח [Chag Sameach], czyli Wesołych Świat.

W najważniejsze święta żydowskie odczytywane są księgi biblijne z tzw. zbioru Megilot.

Kalendarium świąt żydowskich w 5777 roku

święta żydoskie

 

 ROSZ HA SZANA  -  1-2 Tiszrei / 3-4 października 2016 r.

JOM KIPPUR  -  10 Tiszrei / 12 października 2016 r. 

SUKKOT               -  15-16 Tiszrei - 17-18 października 2016 r.

SZMINI ACERET & SIMCHAT TORA  - 22-23 Tiszrei - 24-25 października  2016 r.

CHANUKA            - 25 Kislew - 3 Tewet / 6 (wieczór) -25 grudzień 2016 - 1 styczeń 2017 r.

TU B'SZWAT        - 15 Szwat /11 luty 2017 r.

PURIM                 - 14 Adar / 12 marzec 2017 r.

PESACH               - 15-22 Nisan / 11-18 kwiecień 2017 r.

LAG B'OMER        - 18 Ijar / 14 maj 2017 r.

SZAWUOT           - 6-7 Siwan /31 maj-1 czerwiec 2017 r. 

TISZA BE'AW  (Post) - 9 Aw  / 1 sierpień 2017 r.

DrukujEmail

15 Aw - Tu B'Aw

15 AwŚwięto Tu B'Aw obchodzone 15 dnia miesiąca Aw - choć Tora o nim milczy, na koniec traktatu Taanit, Miszna mówi: „Nie znał Izrael większego święta ponad 15 dzień miesiąca Aw i Jom Kipur. W dni te córy Jeruzalem szły do winnic i tańczyły…”

Czytaj dalej

DrukujEmail

Tisza BeAw

Tisza BeAwPrzez osiemset trzydzieści lat, na wzgórzu, ponad Jerozolimą, stała Świątynia, która była miejscem kontaktu  między niebem a ziemią. Świątynia ta była tak centralnym punktem w łączności człowieka z B-GIEM, że dwie trzecie micw związanych jest z jej istnieniem. Zniszczenie jej, uważane jest za największą tragedię w naszej historii; a jej odbudowa będzie znakiem ostatecznego zbawienia, powrotu harmonii B-SKIEGO stworzenia, oraz harmonii pomiędzy B-GIEM a Jego stworzeniem.


Pełne trzy tygodnie naszego roku, trzy tygodnie „pomiędzy strukturą” miesiąca Tamuz: od 17 dnia Tamuz do 9 dnia miesiąca Aw - są okresem żałoby nad zniszczeniem Świątyni, czego rezultatem było fizyczne wygnanie, oraz duchowe rozproszenie, które w dalszym ciągu dotyczy naszego życia.

Czytaj dalej

DrukujEmail

17 Tamuz

17Tammuz.JPGW 17 dniu żydowskiego miesiąca Tamuz, Żydzi na całym świecie poszczą  i lamentują w pamięć o licznych katastrofach, jakie dotknęły nasz naród w ten  złowieszczy dzień.

Celem, dla którego żydowski kalendarz zawiera takie dni postu, według Rabina Eliyahu Kitov’a - "Księga Naszego Dziedzictwa",  jest “przebudzenie w naszych sercach pokuty poprzez przypomnienie nam o grzechach naszych przodków, które doprowadziły do katastrof...”

Czytaj dalej

DrukujEmail

10 dni skruchy

skruchaZ wielkiego miłosierdzia Bóg dał nam te specjalne dni, kiedy jest najbliżej nas, aby nasza skrucha mogła trafić tam, do Niego najkrótszą drogą, by przebaczył.

Szukaj Boga, gdy chcesz by On cię spostrzegł, wołaj do Niego, gdy On jest blisko, by usłyszał ciebie. (Izajasz, 55:6)

Nasi mędrcy skomentowali ten werset: „To uczy nas, że są chwile, kiedy Boga można odnaleźć, zaś są czasy, kiedy Boga na próżno szukać, chwile, kiedy On jest blisko i czasy, kiedy nie ma Jego blisko nas. Właśnie jest ten okres dziesięciu dni pomiędzy Rosz HaSzana a Jom Kippur. W ciągu tych dziesięciu dni, które przeżywamy pomiędzy Rosz Haszana a Jom Kippur możemy Jego szukać, by odnaleźć, wołać do Niego, by usłyszał.

W tych dniach, dodatkowe modlitwy są recytowane, a my jesteśmy szczególnie uważni w wypełnianiu micwot. W niektórych społecznościach, recytowana specjalna modlitwa - Slichot - modlitwa pokutna, odmawiana często przed świtem.

Przystoi w tych dniach zmniejszyć swoje zaangażowanie w doczesność, ale przeznaczać więcej czasu na studiowanie Tory, zajęcia charytatywne.

Pobożni zadbają o to, by zlikwidować swoje zobowiązania wobec osób prywatnych jeszcze przed Jom Kippur.

Podczas całego okresu Dziesięciu Dni Pokuty, niektórzy mają w zwyczaju dodawania słów do Kadisz modlitwy: słowa l'Eila ["poza"] są powtarzane, a my mówimy "L'Eila ul'eila.". W społeczności Chabadu, dodaje się słowo tylko podczas modlitwy Neila na Jom Kippur.

DrukujEmail

Więcej artykułów…