Parsze Tory

studiowanie-tory-300x1991Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Acharei  i Kedoszim czytane są osobno w kolejnych tygodniach.W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku.

 

  Księga BERESZIT (Rodzaju)

1.  Bereszit...............  1,1 - 6,8

2.  Noach .................... 6,9 - 11,32

3.  Lech Lecha............12,1 - 17,27

4.  Wajera.................. 18,1 - 22,24

5.  Chaje Sarah.............23,1 - 25,18

6.  Toldot ..................25,19 - 28,9

7.  Wajece..................28,10 - 32,3

8.  Wajiszlach............32,4 - 36,43

9.  Wajeszew ............37,1 - 40,23

10. Mikec ..................41,1 - 44,17

11. Wajigasz.............44,18 - 47,27

12. Wajechi .............47,28 - 50,26

Księga SZMOT (Wyjścia)

1.  Szmot..................1,1 - 6,1

2.  Waera................. 6,2 - 9,35

3.  Bo ......................10,1 - 13,16

4.  Beszalach .........13,17 - 17,16

5.  Jitro ...................18,1 - 20,23

6.  Miszpatim.........21,1 - 24,18

7.  Teruma ..............25,1 - 27,19

8.  Tecawe...............27,20 - 30,10

9.  Ki Tisa................30,11 - 34,35

10. Wajakel .............35,1 - 38,20

11. Pekudei .............38,21-40,38 

Księga WAJIKRA (Kapłańska)

1.  Wajikra.................1,1 - 5,26

2.  Caw .....................6,1 - 8,36

3.  Szemini................9,1 - 11,47

4.  Tazrija ..............12,1 - 13, 59

5.  Mecora ..............14,1 - 15, 33

6. Acharei......16,1 - 18, 30

7.  Kedoszim ..........19,1 - 20,27

8.  Emor..................21,1 - 24,33

9.  Behar................  25,1 - 26,2

10. Bechukotai..........  26,3 - 27,34

Księga BAMIDBAR (Liczb)

1.  Bamidbar .............. 1:1 - 4:20

2.  Naso ................. 4,21 - 7,89

3.  Behaalotcha........... 8,1 - 12,16

4.  Szelach............  13,1 - 15, 41

5.  Korach ...............16,1 - 18,32

6.  Chukat..............  19,1 - 22, 1

7.  Balak ................ 22,2 - 25,9

8.  Pinchas ..............25,10 - 30,1

9.  Matot ............... 30,2 - 32,42

10. Masei ................ 33,1 - 36,13

Księga DWARIM (Powtórzonego Prawa)

1.  Dwarim ............... 1,1 - 3,22

2.  Waetchanan............. 3,23 - 7,11

3.  Ekew ................ 7,12 - 11,25

4.  Re'eh ................ 11,26 - 16,17

5.  Szoftim.............  16,18 - 21,9

6.  Ki Tece............  21,10 - 25,19

7.  Ki Tawo..............  26,1 - 29,8

8.  Nicawim.............  29,9 - 30,20

9.  Waejlech...............  31,1 - 30

10. Hazinu .................32,1 - 52

11. Wezot Habracha.....  33,1 - 34,13

         

Bechukotai

BechukotaiBechukotai – Wajikra (Księga Kapłańska) 26:3–27:34

Bechukotai (בְּחֻקֹּתַי – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego „za moich dekretów," drugie słowoa pierwszy charakterystyczny wyraz w tej Parszy. Jest to 33-ci fragment cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym oraz 10-ty i ostatni w Księdze Wajikra. Tekst Parszy składa się z 3’992 Hebrajskich liter i 1’013 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Bechukotaj.

Parsza Bechukotai zawiera szereg błogosławieństw, po których następuje szereg potępień lub bardziej dosłownie „hańb”.

W tej Parszy też zawarte są słowa przyrzeczenia B-ga, iż jeśli naród Izraela - Żydzi będą przestrzegać Jego przykazań, będą cieszyć się dostatkiem i bezpieczeństwem w Ziemi Świętej. Ale też Haszem ostrzega, że wygnanie, prześladowania i inne nieszczęścia spadną na nich - naród żydowski, jeżeli nie będą przestrzegać Boskiego Przymierza. Jednak jednocześnie Wiekuisty obiecuje, że nawet w najgorszych czasach nie opuści swój naród i nie pozwoli zniszczyć, oraz że nigdy nie zerwie zawartego z żydowskim narodem Przymierza.

Kolejność czytania parszy Bechukotai

- czytanie pierwsze – Wajikra  26:3–5
- czytanie drugie – Wajikra  26:6–9
- czytanie trzecie – Wajikra  26:10–46
- czytanie czwarte – Wajikra 27:1–15
- czytanie piąte – Wajikra  27:16–21
- czytanie szóste – Wajikra  27:22–28
- czytanie siódme – Wajikra  27:29–34

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera :

 

 

DrukujEmail

Kedoszim

KedoszimParsza Kedoszim – Wajikra (Księga Kapłańska) – 19:1 - 20:27.

Kedoszim lub Kdoszim - קְדֹשִׁים– w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „święte nakazy”. jest to 14 i pierwszy charakterystyczny wyraz w tej paraszy. Parsza jest siódmym rozdziałem czytania w księdze Wajikra i 30-y tygodniowy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 3’229 liter hebrajskich, 868 hebrajskich słów.

 Krótki opis Parszy Kedoszim

Rozpoczyna się słowami : „ (19:1) I rzekł Wiekuisty do Mojżesza tak: „(19:2) Oświadcz całemu zbiorowi synów Israela, a powiedz im: Świętymi będziecie, bom Święty Ja Wiekuisty Bóg wasz!” . 

 W parszy wymienione są micwy, których spełnieniem Żyd może podnieść swoją duchowość, zbliżając się do B-żej Świętości.

Te nakazy obejmują m.in.: zakaz bałwochwalstwa; ; nakaz bojaźni i troski wobec rodziców: „(19:3) Bójcie się każdy matki swojej i ojca swojego”; nakaz miłowania i wspierania bliźniego: „(19:13) nie uciskaj bliźniego twego i nie obdzieraj”; nakaz przestrzegania zasady równości wszystkich ludzi wobec prawa; nakaz przestrzegania Szabatu; nakaz uczciwości w kontaktach służbowych; nakaz szanowania świętości życia ludzkiego; zakaz popełnienia grzechu obłudy, kłamstwa, wiarołomności - (19:11) “... nie okłamujcie się nawzajem.”  ;

Parsza „Kiedoszim” zawiera nakaz „(19:18) Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, który Rabi Akiwa nazwał „Wielkim nakazem Tory”.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

Czytanie pierwsze: 19:1-14

Czytanie drugie: 19:15-22

Czytanie trzecie: 19:23-32

Czytanie czwarte: 19:33-37

Czytanie piąte: 20:1-7 

Czytanie szóste: 20:8-22

Czytanie siódme: 20:23-27

 

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera :

 

DrukujEmail

Acharei

AchareiParsza Acharei – Księga Wajikra (Księga Kapłańska) - 16:1-18:30

Acharei lub Achrei Mot- אַחֲרֵי- w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza „po śmierci" lub „po”, jest to 5 słowo i pierwszy charakterystyczny wyraz, w tej paraszy. Parsza jest szóstym rozdziałem czytania w księdze Wajikra i 29-y tygodniowy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 4’294 liter hebrajskich, 1’170 słów hebrajskich.

 Krótki opis Parszy Acharei

Po śmierci synów Ahrona - Nadawa i Awiu, która była ostrzeżeniem B-ga, by nikt „nie wchodził każdego czasu do Świątyni poza zasłonę” bez Jego zgody. Tylko jedna osoba Kohen HaGadol (Najwyższy Kapłan) może raz w roku, w Święto Jom Kipur wejść do Najświętszego Miejsca w Świątyni, by wnieść święte kadzidła. W parszy dokładnie opisany jest strój, jaki Kohen HaGadol powinien zakładać przy wejściu tego dnia do Świątyni. W Parszy tej opisany jest rytuał przy składaniu ofiary ze zwierzęcia, według nakazu B-ga na Jom Kipur (Sądny Dzień). Jest to wybór losowy, pośród dwóch kozłów, który z nich będzie poświęcony na ofiarę B-gu, a który odesłany na pustynię. Parsza Acharej zawiera również nakazy dotyczące składania ofiar B-gu oraz zakazy, w szczególności zakazuje się: składania ofiar B-gu w miejscu innym, niż Świątynia, spożywania krwi, kazirodztwa oraz innych perwersji i wyuzdania w stosunkach seksualnych dla zachowania czystości narodu izraelskiego.

 Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

 Czytanie pierwsze: Wajikra, 16:1-17

 Czytanie drugie: Wajikra, 16:18-24

 Czytanie trzecie: Wajikra, 16:25-34

 Czytanie czwarte: Wajikra, 17:1-7

 Czytanie piąte: Wajikra, 17:8-18:5

 Czytanie szóste: Wajikra, 18:6-21

 Czytanie siódme: Wajikra, 18:22-30

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: 

DrukujEmail

Mecora

MecoraParsza Mecora – Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 14:1-15:33

Mecora - מְּצֹרָע – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „trędowaty", jest to dziewiąty wyraz i pierwszy charakterystyczny w tej paraszy. Mecora jest 28-ym rozdziałem tygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i zarazem piątym w Księdze Kapłańskiej. Parsza składa się z 4'697 liter hebrajskich, 1'274 słów hebrajskich.

Krótki opis Parszy Mecora

W poprzednim rozdziale Tory – w Praszy Tazria były opisane objawy trądu. Uważano, że trąd dotykał człowieka z przyczyn duchowych. Na trąd mógł zachować człowiek, który kłamał, oszukiwał bądź pomawiał innych, kradł lub dopuszczał się innych niegodnych  czynów. Osoba trędowata  była spostrzegana jako osoba nieczysta .  „Człowiek, któremu by wystąpiła na skórze jego ciała nabrzmiałość, albo przyrzut, albo plama, a wyda się na skórze ciała jego jako zaraza trądu, przywiedziony będzie do Ahrona, kapłana, albo do którego z synów jego, kapłanów. „ (Wajikra 14:2)       W parszy tego tygodnia opisano proces rytualnego oczyszczania trędowatych, którego dokonywał kapłan (kohen): „Oto nauka o trędowatym w dzień oczyszczenia jego: przywiedziony będzie do kapłana, – I wyjdzie kapłan poza obóz, i zobaczy kapłan, iż oto uleczona jest zaraza trądu na trędowatym; Poleci wtedy kapłan, aby wzięto dla oczyszczającego się parę ptaków żywych, czystych, i drzewa cedrowego, i czerwieni i izopu.” (Wajikra 14: 2-4)… Parsza dokładnie opisuje cały proces rytuału oczyszczania.
Trąd również może zaatakować mieszkanie, gdy na ścianach pojawiają się ciemno-czerwone lub zielone  plamy. Kapłan (kohen) przez dziewiętnaście dni kwarantanny obserwuje wnętrze  i na koniec tego okresu podejmuje decyzję, czy mieszkanie jest czyste lub może być oczyszczone, czy też nie czyste i czystym już nie będzie - podlega zniszczeniu.
W Parszy  Mecora omówione też przypadki duchowej nieczystości i rytuały oczyszczenia: gdy u mężczyzny występuje wydzielina nasion bądź śluzu lub u kobiety - na skutek miesiączkowania lub innego krwawienia. Rytualne oczyszczenia w takich sytuacjach następuje poprzez odpowiednie zanurzenie się w mykwie ewentualnie w czystej wodzie : w rzece lub naturalnym jeziorze, w którym jest wymiana wody.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

Czytanie pierwsze:  14:1-12

Czytanie drugie:  14:13-20

Czytanie trzecie: 14:21-32

Czytanie czwarte: 14:33-53

Czytanie piąte: 14:54-15:15

Czytanie szóste: 15:16-28

Czytanie siódme: 15:29-33

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera:

DrukujEmail

Pekudei

PikudeiParsza Pekudei – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 38:21 – 40:38

 

Pekudei (פְקוּדֵי)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „obliczenia”, występuje jako drugi wyraz w treści Parszy (Księga Wyjścia 38:21). Parsza Pekudei  jest 23-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory oraz 11-m i ostatnim  w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Pekudei składa się z 4’432 Hebrajskich liter, 1’182 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Pekudei:

„Oto obliczenia dla przybytku, przybytku świadectwa, które obliczone zostały z polecenia Mojżesza….”

Mojżesz zleca przeliczenie złota, srebra, miedzi i innych kosztowności, które ofiarowali izraelici dla budowy Miszkanu. Becalel, Aliwaw wraz z pomocnikami wykonują osiem strojów dla Kohenów zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Mojżesza ( opis wytycznych - w parszy Tecawe). Budowa Miszkanu zakończona, stroje dla Kohenów są gotowe. Mosze namaszcza Miszkan i poświęca Aharona i jego synów do kapłaństwa. Nad Miszkanem pojawia  się biała Chmura, symbolizująca wejścia do niego Boskości - Boskiej Obecności.

Kolejność czytania Parszy Pekudei w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 38:21–39:1

Drugie czytanie – Szmot  39:2–21

Trzecie czytanie – Szmot  39:22-32

Czwarte czytanie – Szmot  39:33-43

Piąte czytanie – Szmot   40:1-16

Szóste czytanie – Szmot   40:17–27

Siódme czytanie – Szmot  40:28-38

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera:

 

DrukujEmail

Więcej artykułów…