Parsze Tory

studiowanie-tory-300x1991Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Acharei  i Kedoszim czytane są osobno w kolejnych tygodniach.W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku.

 

  Księga BERESZIT (Rodzaju)

1.  Bereszit...............  1,1 - 6,8

2.  Noach .................... 6,9 - 11,32

3.  Lech Lecha............12,1 - 17,27

4.  Wajera.................. 18,1 - 22,24

5.  Chaje Sarah.............23,1 - 25,18

6.  Toldot ..................25,19 - 28,9

7.  Wajece..................28,10 - 32,3

8.  Wajiszlach............32,4 - 36,43

9.  Wajeszew ............37,1 - 40,23

10. Mikec ..................41,1 - 44,17

11. Wajigasz.............44,18 - 47,27

12. Wajechi .............47,28 - 50,26

Księga SZMOT (Wyjścia)

1.  Szmot..................1,1 - 6,1

2.  Waera................. 6,2 - 9,35

3.  Bo ......................10,1 - 13,16

4.  Beszalach .........13,17 - 17,16

5.  Jitro ...................18,1 - 20,23

6.  Miszpatim.........21,1 - 24,18

7.  Teruma ..............25,1 - 27,19

8.  Tecawe...............27,20 - 30,10

9.  Ki Tisa................30,11 - 34,35

10. Wajakel .............35,1 - 38,20

11. Pekudei .............38,21-40,38 

Księga WAJIKRA (Kapłańska)

1.  Wajikra.................1,1 - 5,26

2.  Caw .....................6,1 - 8,36

3.  Szemini................9,1 - 11,47

4.  Tazrija ..............12,1 - 13, 59

5.  Mecora ..............14,1 - 15, 33

6. Acharei......16,1 - 18, 30

7.  Kedoszim ..........19,1 - 20,27

8.  Emor..................21,1 - 24,33

9.  Behar................  25,1 - 26,2

10. Bechukotai..........  26,3 - 27,34

Księga BAMIDBAR (Liczb)

1.  Bamidbar .............. 1:1 - 4:20

2.  Naso ................. 4,21 - 7,89

3.  Behaalotcha........... 8,1 - 12,16

4.  Szelach............  13,1 - 15, 41

5.  Korach ...............16,1 - 18,32

6.  Chukat..............  19,1 - 22, 1

7.  Balak ................ 22,2 - 25,9

8.  Pinchas ..............25,10 - 30,1

9.  Matot ............... 30,2 - 32,42

10. Masei ................ 33,1 - 36,13

Księga DWARIM (Powtórzonego Prawa)

1.  Dwarim ............... 1,1 - 3,22

2.  Waetchanan............. 3,23 - 7,11

3.  Ekew ................ 7,12 - 11,25

4.  Re'eh ................ 11,26 - 16,17

5.  Szoftim.............  16,18 - 21,9

6.  Ki Tece............  21,10 - 25,19

7.  Ki Tawo..............  26,1 - 29,8

8.  Nicawim.............  29,9 - 30,20

9.  Waejlech...............  31,1 - 30

10. Hazinu .................32,1 - 52

11. Wezot Habracha.....  33,1 - 34,13

         

Bereszit

 

Bereshit1Parsza Bereszit - KsięgaBereszit - בראשית (Księga Rodzaju), 1:1 – 6:8

Bereszit -בְּרֵאשִׁית – w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „na początku”, jest to piewszy wyraz tej Parszy, która stanowi pierwszy rozdział tygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym. Parsza składa się z 7’235 Hebrajskich liter, 1’931 Hebrajskich słów, mieści się na 146 wersetach zwoju Tory.

Komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera:

 

Krótki opis Parszy Bereszit

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię…

Pierwszy rozdział Tory jest powszechnie znany – fascynująca opowieść o stworzeniu świata.

W ciągu sześciu dni Bóg stworzył cały istniejący świat: w pierwszym dniu stworzył światło i ciemność i rozdzielił je na dzień i noc.

Na drugi dzień, uczynił Bóg przestwór i podzielił "między wodami, które nad przestworem, a wodami, które pod przestworem", i nazwał Bóg przestwór niebem.

Na trzeci dzień Bóg rzekł, by zebrały się wody w jedno miejsce pod niebem i by ląd wzniósł się nad wodami, tak powstały morza i ziemia, która za słowem Bożym porosła zieloną trawą i drzewami, całą roślinnością.

W czwartym dniu Stwórca określa położenie słońca, księżyca i gwiazd, i nadaje im funkcje „dla przyświecania ziemi i aby panowały dniem i nocą i przedzielać między światłem a ciemnością”.

Piątego dnia Bóg stworzył ptaki i ryby, i wszelkie "jestestwa żyjące".

W szóstym dniu Bóg stworzył – zwierzęta lądowe według rodzajów swoich i "wszelki płaz" według rodzajów swoich i nadał im nazwy. I tegoż dnia szóstego stworzył Bóg  człowieka "na obraz i podobieństwo Swoje", by panował na Ziemi. Człowiek został stworzony jako ziemska istota nieśmiertelna.

I spełnione były niebo i ziemia i wszystek zastęp ich. I skończył Bóg dnia siódmego dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego po całym dziele Swoim, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, albowiem w nim zaprzestał Bóg czynić wszystkie dzieła Swoje, które stworzył.” Dzień siódmy – Szabat.

Bóg stworzył człowieka prochu ziemi i tchnął w niego "dech żywota, i stał się człowiek istotą żyjącą”. Stwórca stworzył też Eden, ogród z Drzewem Życia (zwanym też Drzewem Poznania lub Drzewem Dobra i Zła) – tam, w Rajskim Ogrodzie człowiek zamieszkał.

To był jeden-jedyny człowiek na całej Ziemi. I rzekł Wiekuisty Bóg - Nie jest dobre dla człowieka, aby pozostał samotnym…”. – i uczynił jemu Stwórca pomoc odpowiednią – stworzył kobietę z żebra człowieka. I nazwał Bóg człowieka Adamem, mężem a kobietę – Ewą, żoną Adama.

Adam i Ewa mieszkają wGan Eden – Rajskim Ogrodzie. Mają zgodę Stwórcy, by korzystać i żywić się owocami całego ogrodu z wyjątkiem Drzewa Życia. Wąż kusi Ewę do naruszenia zakazu Wszechmogącego – Ewa zrywa zakazany owoc, który zjada razem ze swoim mężem Adamem. Za popełniony grzech nieposłuszeństwa, złamania zakazu Boskiego, człowiek traci nieśmiertelność – Adam i Ewa zostają wygnani z Rajskiego Ogrodu.

Ewa rodzi dwóch synów: Kaina i Abla. Kain z zazdrości, podstępnie zabija swojego brata Abla, za co Wszechmogący wypędza go, skazując na wieczną tułaczkę.

Ewa rodzi Adamowi trzeciego syna o imieniu Szet. To jego potomek w dziesiątym pokoleniu - Noach zostaje jedynym sprawiedliwym w całkowicie zdemoralizowanym społeczeństwie ziemian.

Kolejność czytania Parszy Bereszit w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit 1:1–2:3

Drugie czytanie – Bereszit 2:4–19

Trzecie czytanie – Bereszit 2:20–3:21

Czwarte czytanie – Bereszit 3:22–4:18

Piąte czytanie – Bereszit  4:19–22

Szóste czytanie – Bereszit 4:23–5:24

Siódme czytanie – Bereszit  5:25–6:8

 

DrukujEmail

Wezot Habracha

Wezot HabrachaWezot Habracha – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) 33:1-34:12

Wezot Habracha (וְזֹאת הַבְּרָכָה — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "a oto błogosławieństwo..” – pierwsze słowa Parszy Wezot Habracha), jest 54-y i ostatni rozdział cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i 11-y, również ostatni w Księdze Dwarim (Księdze Powtórzonego Prawa). Parsza tego tygodnia zawiera najmniejszą liczbę wyrazów w stosunku do poprzednich, jej tekst składa się z 1’969 Hrbrajskich liter , 512 Hebrajskich słów

Krótki opis Parszy Wezot Habracha

„A oto błogosławieństwa, którym błogosławił Mojżesz, mąż Boży, synom Izraela przed śmiercią soją….”

W Parszy zawarte są pożegnalne Błogosławieństwa Mojżesza dla każdego z 12 plemion Izraela, wygłoszone tuż przed śmiercią Mojżesza. Wtórując błogosławieństwom, które Jakob przekazał swoim synom pięć pokoleń wstecz, Mojżesz każdemu z plemion z osobna przypisuje ich znaczenie i rolę, którą ma spełniać będąc częścią narodu Izraela.

Zakończenie Księgi Dwarim i zarazem całej Tory jest w miejscu, gdy Mojżesz wstępuje „ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pigi, która naprzeciw Jerecha………”

„…….I umarł tam Mojżesz sługa Wiekuistego……”

„….I nie powstał więcej prorok w Izraelu jako Mojżesz…….”

Kolejność czytania Parszy Wezot Habracha:

Pierwsze czytanie — Dwarim 33:1 – 7

Drugie czytanie – Dwarim 33-8 - 12

Trzecie czytanie – Dwarim 33:13 - 17

Czwarte czytanie – Dwarim 33:18 – 21

Piąte czytanie – Dwarim 33:22 – 26

Szóste czytanie – Dwarim 33:27 – 29

Siódme czytanie – Dwarim 34

DrukujEmail

Hazinu

Ha-azinuHazinu - Kaięga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 32:1 – 52.

Hazinu też Ha'azinu (הַאֲזִינוּ — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego - "słuchajcie") jest to pierwszy wyraz w tekście parszy.

Parsza Ha’Azinu jest 53-ą częścią czytania Tory w cyklu rocznym, dziesiątą w księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa). Tekst Parszy zawiera 2’326 Hebrajskich liter, 614 Hebrajskich słów.

 

 

 

 

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Hazinu

Krótki opis Parszy Hazinu

Słuchajcie niebiosa, gdyż mówić będę, a niech słucha ziemia wyrzeczenia ust moich…” (Dwarim, 32:1).   Mojżesz wygłasza pieśń proroczą w formie dydaktycznej, opiewającej przeszłość, ale też przyszłość do pewnego momentu dziejów Izraela. Mojżesz wygłasza ten tekst, jako pieśń ostatniego dnia swojego życia ziemskiego – jest to „pieśń pożegnalna” Mojżesza - -akt oskarżeniaIzraelitów za grzechy, proroctwo karyorazobietnicęostatecznego odkupienia.

Według nakazu Wiekuistego, Mojżesz udaje się na sam szczyt góry Newo, skąd będzie mógł przed śmiercią objąć wzrokiem Ziemię Obiecaną: „….I umrzesz na górze, na którą wstąpisz, i będziesz przyłączony do ludu twojego…. Bo z daleka zobaczysz tę ziemię…” (Dwarim 32:50-52)

Kolejność czytania Parszy Hazinu w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 32:1–6

Drugie czytanie – Dwarim 32:7–12

Trzecie czytanie – Dwarim 32:13–18

Czwarte czytanie – Dwarim 32:19–28

Piąte czytanie – Dwarim 32:29–39

Szóste czytanie – Dwarim 32:40–43

Siódme czytanie – Dwarim 32:44–52

DrukujEmail

Wajelech

Moses speaks to the children of Israel1Wajelech - Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 31:1 – 31:30

Wajelech (וַיֵּלֶךְ— w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "i poszedł", jest to pierwszy wyraz w treści Parszy Wajelech). Parsza stanowi 52-gi odcinek cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym i zarazem dziewiąty w Księdze Dwarim.

Krótki opis treści Parszy Wajelech

„I poszedł Mojżesz i wypowiedział te słowa wszystkiemu Izraelowi. I rzekł do nich: ‘Sto dwadzieścia lat mam dzisiaj, nie mogę już wychodzić i wchodzić; Wiekuisty też powiedział do mnie: ‘Nie przejdziesz za ten Jarden…” (Dwarim, 31:1-2)

Parsza Wajelech opisuje wydarzenia z ostatniego dnia ziemskiego życia Mojżesza.

Zgodnie z nakazem Wiekuistego, Mojżesz wskazuje na swojego następcę Jehoszua, który wprowadzi Naród Żydowski do Żiemi Obiecanej.

Kończy zapisywanie całej Tory na zwoju a zwój ten prezentuje Lewitóm, by przechowywali go w Arce Przymierza.

Parsza też zawiera nakaz o ogólnym zgromadzeniu: co siedem lat w Święto Sukkot, pierwszego cyklu szmity cały Naród Żydowski – mężczyźni i kobiety oraz ich dzieci powinni zbierać się w Świątyni Jerozolimskiej, by Król czytał dla nich Torę.

Kończy Parszę Wajelech przypowiednia o tym, że naród Izraela sprzeniewierzy się nakazom Wiekuistego, za co Bóg zasłoni oblicze swoje przed nimi.

Jednak ostatecznie ich potomkowie powrócą do Tory na zawsze.

Kolejność czytania Parszy Wajelech w cyklu tygodniowym:

Czytanie pierwsze – Dwarim, 31:3-3

Czytanie drugie – Dwarim, 31:4-6

Czytanie trzecie – Dwarim, 31:7-9

Czytanie czwarte – Dwarim, 31:10-13

Czytanie piąte – Dwarim, 14-19

Czytanie szóste – Dwarim, 31:20-24

Czytanie siódme – Dwarim, 31:25:30

DrukujEmail

Nicawim

Nicawim 1Nicawim – Księga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 29:9 – 30:20

Nicawim lub wymawia się też Nitsavim, Nitzabim, Netzavim, Nesabim - נִצָּבִים — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego “stojący” – drugie słowo, ale pierwszy wyraz charakterystyczny w treści Parsy. Parsza jest 51-m odcinkiem cotygodniowego czytania Tory w cyklu rocznym I zarazem ósmym w Księdze Dwarim.

Rabin Szalom Ber Stambler o Parszy Nicawim:

 

Krótki opis Parszy Nicawim:

Stoicie dziś wszyscy przed obliczem Wiekuistego, Boga waszego: naczelnicy pokoleń waszych, starsi, urzędnicy wasi, wszyscy mężowie Izraela: dzieci wasze, żony wasze i obcy, którzy w obozie twoim….” (Dwarim, 29:9-10)

Parsza Nicawim zawiera szereg najbardziej fundamentalnych zasad Judaizmu.

Jedność narodu Żydowskiego, zbawienie i wygnanie.

Mojżesz przestrzega przed nadejściem wielkich nieszczęść, dewastacji kraju ojczystego, plag, które się zdarzą, gdy naród Izraela nie będzie przestrzegał przykazań Wszechmogącego, odstąpi od prawa Bożego. Ale potem prorokuje, że w końcu: "Nawrócisz się do Wiekuistego, Boga twojego i posłuchasz głosu Jego…” (Dwarim, 30:2), a wtedy wróci Wiekuisty zesłanychi znowuzbierze Żydów razem, jako naród zjednoczony na ziemi którąposiadali Praojcowie.

Wolność wyboru : "Patrz, ofiaruję Ci dziś to życie i szczęście lub śmierć i zło, bo nakazuję ci dzisiaj miłować Wszechmogącego, kroczyć Jego drogami i przestrzegać Jego przykazań ... Życie lub śmierć ofiaruję, błogosławieństwo lub przekleństwo - wybierz więc życie !"Kolejność czytania w cyklu tygodniowym

Czytanie pierwsze – Dwarim 29:9 - 11

Czytanie drugie – Dwarim 29:12 – 14

Czytanie trzecie – Dwarim 29:15 - 28

Czytanie czwarte – Dwarim 30:1 - 6

Czytanie piąte – Dwarim 30:7 - 10

Czytanie szóste – Dwarim 30:11 - 14

Czytanie siódme – Dwarim 30:15 - 20

DrukujEmail

Więcej artykułów…