Wajigasz

WajigaszParsza Wajigasz  – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  44:18–47:27

Wajigasz lub Waigasz –ֵּוַיִּגַּשׁ w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i przystąpił…”,  jest to pierwszy wyraz w tej parszy.  Parsza Wajigasz jest 11-ą w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.  Tekst parszy  Wajigasz  składa się z  5’680  Hebrajskich liter i 1’480 Hebrajskich słów.


Krótki opis Parszy:

Jehuda klęcząc przed Josefem, błaga go, aby zwolnił Benjamina, i proponuje, by władca Egiptu wziął jego - Jehudę sobie za niewolnika zamiast Binjamina. Josef już jest przekonany o oddaniu i szczerości braci wobec siebie, wtedy zdecydował się, by ujawnić siebie przed braćmi: „Jam jest Josef! Czy jeszcze ojciec mój żyje?"

Bracia zaskoczeni i zawstydzeni, wyznają swoją winę, jednak Josef  ich uspokaja, twierdząc, że nie ich wolą, znalazł się w Egipcie, lecz wolą Wszechmogącego, to Wszechmogący wysalał go tam, by uratować rodzinę od śmierci głodowej.  Bracia wrócili do swego ojca, do ziemi Kanaan z dobrymi wieściami.

Na zaproszenie i za namową Josefa Jakub przeprowadza się do Egiptu wraz z całą rodziną - z synami i ich rodzinami - w sumie siedemdziesiąt dusz, by w końcu połączyć się z ukochanym synem po 22 latach rozłąki. W drodze do Egiptu, otrzymał obietnicę od Boga: „…. nie obawiaj się  zstąpić, gdyż narodem wielkim uczynię ci tam… Ja zstąpię z tobą do Egiptu, i Ja też cię wywiodę…”  

Podczas głodnych lat Josef gromadzi bogactwo Egiptu, sprzedając chleb, magazynowany w latach obfitości.

Faraon przekazuje Jakubowi i całej jego rodzinie do dyspozycji żyzną ziemię Goszen. Cała Rodzina Jakuba ma się dobrze w Egipcie.

Kolejność czytania Parszy  Wajigasz  w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit   44:18–30
Drugie czytanie – Bereszit   44:31 – 45:7
Trzecie czytanie – Bereszit  45:8–18
Czwarte czytanie – Bereszit   - 45:19-27
Piąte czytanie – Bereszit  45:28 – 46:27
Szóste czytanie – Bereszit  46:28 – 47:10
Siódme czytanie – Bereszit  - 47:11-27

Komentarze Rabina Szaloma Stamblera:

DrukujEmail