Wajiszlach

 

WaijszlachParsza Wajiszlach – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  32:4 – 36:43

Wajiszlach lub Waiszalach – וַיִּשְׁלַח w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i wysłał”,  jest to pierwszy wyraz w tej parszy.  Parsza Wajiszlach jest 8-ą w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.  Tekst Parszy  Wajiszlach  składa się z  7’458 Hebrajskich liter i 1’976 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Wajiszlach.

" I wysłał Jakub posłańców przed sobą do Esawa, brata swojego, do ziemi Seir, na pola Edomu.... " (32:4)

Jakub wraca do Ziemi Świętej po dwudziestu latach pobytu w Charanie. Wysyła anioły – jako emisariuszy - do Esawa, w nadziei na pojednanie, lecz jego wysłannicy informują go, że jego brat wyrusza ku niemu na wojnę wraz z 400 uzbrojonymi ludźmi. Jakub przygotowuje się do walki, modli się i wysyła dla Esawa duży prezent (składający się z setek zwierząt), by udobruchać brata.

Tej nocy, Jakub przeprawia całą swoją rodzinę i dobytek przez rzekę Jabbok, sam jednak pozostaje w tyle gdzie napotyka anioła, uosabiającego ducha Esawa, z którymi boryka się aż do świtu. W tej walce Jakub zwichnął biodro, ale pokonuje nadprzyrodzoną istotę, która nadaje mu nowe imię: Izrael, co znaczy "ten, który zmagał się z B-giem".
W końcu Jakub i Esaw spotykają się, jest to ciepłe spotkanie, ale bracia się rozstają. Jakub kupuje działkę w pobliżu Sychem, którego książę - zwany także Sychem - uprowadza i gwałci córkę Jakuba Dinę. Jej bracia - Symeon i Lewi w pomście zabijają wszystkich męskich mieszkańców miasta, uczyniwszy ich wcześniej bezbronnymi, gdyż przekonali ich, że powinni się obrzezać.
Jakub kontynuuje podróż. Rachel umiera podczas porodu (urodziła drugiego syna - Benjamina), i zostaje pochowana w przydrożnej mogile w pobliżu Betlejem. Ruben traci pierworodztwo, gdyż zakłóca życia małżeńskie swojego ojca . Jakub przybywa do Hebronu , do swego ojca Izaaka, który później umiera w wieku 180 . ( Rebeka zmarła przed powrotem Jakuba).
Dzisiejsza  Parsza kończy szczegółową listą żon Esawa, jego dzieci i wnuków; historią rodzin ludu Seir, wśród których Esaw się osiedlił, oraz opisem ośmiu królów , którzy rządzili Edomem, ziemią potomków Esawa i ludu Seir.

Rabin Szalom Ber Stambler o Parszy Wajiszlach:

 I został  Jakub sam jeden jeden, i pasował się ktoś z nim aż do wzejścia jutrzenki; a widział, że podoła mu,  - a uderzył w staw biodra jego, i zwichnął staw biodra Jakuba podczas pasowania się z nim. I rzekł: "Puść mnie, bo wzeszła jutrzenka!" I odpowiedzial: "Nie puszczę cię, póki nie pobogsławisz mnie!" I rzekł do niego: "Jakie imię twoje?" I odpowiedział "Jakub" I rzekł: "Nie Jakub będzie odtąd nazywane imię twoje, ale Israel; gdyż walczyłeś z istotą boską i z ludźmi, i przemogłeś"... (32:25-29)

Kolejność czytania Parszy  Wajszalach w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit   32:4–13
Drugie czytanie – Bereszit   32:14-30
Trzecie czytanie – Bereszit  32:31 – 33-5
Czwarte czytanie – Bereszit   33:6-20
Piąte czytanie – Bereszit  34:1 – 35:11
Szóste czytanie – Bereszit  35:12 – 36:19
Siódme czytanie – Bereszit  - 36:20-43

DrukujEmail