Waera

Parsza Waera – Księga Szmot - (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rodziały 6:2 – 9:35


WaeraWaera, lub Wa'era, lub Wa'eira - (וָאֵרָא) — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza "I objawiłem się", występuje jako pierwszy zwrot, gdy B-g przemawia w tekscie tej parszy (Księga Wyjścia 6:3). Parsza Waera jest 14-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory i drugim w Księdze Wyjścia. Tekst parszy zawiera 6'701 Hebrajskich liter, 1'748 Hebraiskich słów.

Parsza Waera opisuje siedem z dziesięciu plag wysłanych przez B-ga na Micraim.

Skrót treści Parszy Waera:

Mojżesz zwraca się do Boga po powrocie z Egiptu: "Oto synowie Izraela nie słuchają mnie, a jakże usłucha mnie Faraon?...." Wszechmogący powtarza Mojżeszowi swą obietnicę wyprowadzić synów Izraela z Egiptu, by wyzwolić ich z niewoli, zbawić jako naród wybrany oraz doprowadzić ten naród do kraju, który obiecał Praojcom na wieczne posiadanie: „Przeto powiedz synom Israela: Jam Wiekuisty, a wywiodę was z pod brzemienia Micraimu, i wybawię was od służby ich, i wyswobodzę was ramieniem wyciągniętem i sądami wielkimi. I przyjmę was Sobie za lud, i będę wam Bogiem, a poznacie, żem Ja Wiekuisty, Bóg wasz, który wyprowadza was z pod brzemienia Micraimu. A wyprowadzę was do owej ziemi, co podniosłem rękę Moję abym ją dał Abrahamowi, Ic'hakowi, a oddam wam w dziedzictwo, Jam Wiekuisty!..."
Mojżesz i Aaron kilkakrotnie stają przed Faraonem, przekazując słowa Boga: "Wypuść lud Mój, aby Mi służył na puszczy". Słyszą za każdym razem odmowę Faraona. By wystraszyć i zniechęcić Mojżesza i Aarona. Faraon otacza się swoimi wróżbitami, ale magiczna laska, w którą Bóg wyposażył Mojżesza i Aarona, przemieniając się w węża, pożera magiczne różdżki egipskich wróżbitów.
Wszechmogący nasyła plagi na Egipt, by wymusić na Faraonie wyzwolenie swojego ludu..,

Kolejność czytania Parszy Waera w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —  Szmot 6:2–13
Drugie czytanie  –     Szmot 6:14–28
Trzecie czytanie  –     Szmot 6:29 – 7:7
Czwarte czytanie –    Szmot 7:8 – 8:6
Piąte czytanie –         Szmot 8:7–18
Szóste czytanie –      Szmot 8:19 – 9:16
Siódme czytanie –     Szmot 9:17–35

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera:

DrukujEmail