Ki Tisa

Ki TisaParsza Ki Tisa  – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  30:11 – 34:35

Ki Tisa ( כִּי תִשָּׂא )— w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza: ” gdy zbierzesz….”, występuje jako pierwsze dwa wyrazy w drugim zdaniu Parszy (30:12).
Parsza Ki Tisa  jest 21-m w kolejności tygodniowym odcinkiem  w cyklu rocznym czytania Tory i dziewiątym w  Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Ki Tisa składa się z 7’424 Hebrajskich liter, 2’002 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Ki Tisa:
„I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Gdy zbierzesz poczet synów Izraela wedle spisowych ich, niechaj da wtedy każdy okup duszy swojej Wiekuistemu przy spisie ich, aby nie było pośród nich klęski, przy spisie ich…” (rozdz. 30:11,12) .

Mojżesz jest wciąż na górze Synaj, tam Stwórca przekazuje mu  dalsze instrukcje dotyczące wykonania Przybytku ( Miszkan'u ) i jego wyposażenia. B-g również przekazał Mojżeszowi nakaz o ustanowieniu podatku przy spisie ludności, kiedy każdy mężczyzna powyżej 20 lat był by zobowiązany przekazać "pół szekla srebra na świątynię ", aby dokonać "przebłagania" (kippurim) za życie ludzkie.

Mojżesz przeprowadza spis, przelicza półszeklowe srebrne monety, ofiarowane przez mężczyzn w wieku powyżej dwudziestu lat.

Kolejny nakaz - to wykonanie kadzi miedzianej dla Przybytku; w tym celu kobiety ofiarowują potrzebny na to metal.

B-g instruuje Mojżesza by sporządził specjalną oliwę do namaszczania, aby używał tej oliwy jedynie dla wyświęcenia Przybytku oraz jego wyposażenia. Tą oliwą również mają być namaszczeni przy wyświęceniu Aharon i jego synowie.

B-g wybiera Becalela i Oholiawa dla zbudowania Przybytku i zgromadzenia do niego wyposażenia.

Nakazano Żydowskiemu Narodowi, aby przestrzegał Szabatu jako wiecznego znaku tego, Stworzenia Świata przez B-ga.

Mojżesz otrzymuje od B-ga dwie kamienne Tablice Świadectwa z Dziesięcioma Przykazaniami - Aseret haDewarim. Tłum biedoty, który razem z żydowskim ludem opuścił Egipt, wpada w panikę, gdy Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, i zmusza Aharona, aby ten wykinał "złotego cielca", którego by lud mogli czcić i błagać o pomoc, jako swoje bóstwo. Aharon usiłuje opóźnić wykonanie żądania tłumu, ale jest bezradny wobec buntu większości. 

Bóg nakazuje Mojżeszowi natychmiast wrócić do ludu, grożąc zniszczeniem wszystkich, całej zgromadzonej ludności i utworzeniem nowego narodu z potomków Mojżesza.

Synowie Lewiego samowolnie wymierzją karę za bałwochwalstwo, unicestwiając 3000 mężczyzn.

Mojżesz ponownie wstępuje na górę,  modli się o przebaczenie dla ludu. Bóg przyjmuje jego modlitwę. 

Przybytek Zgromadzenia - Miszkan zbudowany - obłok chwały B-żej i duch B-ży powraca.  Bóg przekazuje Mojżeszowi, jak ma wyciosać nowe Tablice i objawia mu treść modlitwy, głoszącej Jego łaskę. Bóg głósi zakazy, m.in:

- zabroniono bałwochwalstwa, 

- zabroniono zawierania przymierza z lidnością miejscową, która uprawia bałwochwalstwo

- zakaz jednoczesnego spożycia mleka z mięsem - gotowania koźlęcia w mleku jego matki .

W Parszy Ki Tisa czytamy nakazy Stwórcy związane z obchodami świąt Pesach, Szawuot, Sukkot, nakazy związane z Szabatem, a także prawa dotyczące ofiarowania pierworodnych i pierwszych owoców (pierwocin) ziemi.

Gdy Mojżesz zstępuje z góry z nowymi Tablicami, po spotkaniu z Boskością, twarz Mojżesza promienieje.....

Kolejność czytania Parszy Ki Tisa w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 30:11–31:17
Drugie czytanie – Szmot  31:18–33:11
Trzecie czytanie – Szmot  33:12–16
Czwarte czytanie – Szmot  33:17–23
Piąte czytanie – Szmot   34:1–9
Szóste czytanie – Szmot   34:10–26
Siódme czytanie – Szmot  34:27-35

Dlaczego naród izraela zwiątpił ?!...

Komentuje Rabin Szalom Ber Stambler:

DrukujEmail