Szemini

SzeminiParsza Szemini  - Księga Wajikra (Księga Kapłańska), 9:1-11:47

Szemini (שְּׁמִינִי ) w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „ósmy”, jest to trzeci wyraz w tej Parszy. Szemini jest  trzecią tygodniową częścią czytania Tory w Księdze Wajikra i 26-ą  tygodniową częścią czytania Tory w cyklu rocznym. Tekst Parszy zawiera 4’670 Hebrajskich liter, 1’238 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Szemini

„I stało się dnia ósmego, wezwał Mojżesz Aharona i synów jego starszych Israela”
W ósmym dniu, po "siedmiu dniach”  ceremonii wyświęcenia, Aharon  i jego synowie rozpoczynają kapłańską służbę B-gu.                            

Ogień zesłany przez B-ga  pochłonął  ofiary ze zwierząt, złożonych na Ołtarzu.  W tym momencie Boża Obecność przejawia się, aby zamieszkać w Przybytku  Świadectwa.
Dwaj starsi synowie Aharona - Nadab i Abihu, wnoszą do Przybytku Świadectwa ogień "profanum”, którego wnosić nie nakazał im B-g i składają go na Ołtarzu. Wtem giną przed obliczem B-ga. Wstrząśnięty  tragedią, Aharon (na zawsze) oniemiał.
B-g przekazuje nakazy o koszerności, określa rodzaje zwierząt dozwolone i niedozwolone do spożycia - czyste i nieczyste. Ze zwierząt lądowych czystymi są tylko zwierzęta z gatunku przeżuwaczy z rozdwojonymi kopytami. Z ryb czystymi są tylko te, posiadające łuskę oraz płetwy. Wymienione są rodzaje ptaków nie koszernych oraz gatunki owadów koszernych (cztery gatunki szarańczy).
Parsza Szemini zawiera wiele ważnych wątków, a jednym z nich jest opis tego, jak Arcykapłan (Kohen Hagadol)  udzielał błogosławieństwa. O tym czytamy w Wajikra 9:22:
„(22) Następnie Aharon podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej i ofiar biesiadnych.”
Na końcu, Parszy Szemini  określone są  nakazy związane z rytualną czystością, w tym znaczenie i wagę oczyszczenia w Mykwie - zbiorniku wody, spełniającym określone kryteria lub w naturalnym źródle wodnym.
Ludowi Israela przekazane są odpowiednie zakazy i nakazy, aby „rozróżnić między nieczystym a czystym”.

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym:

Czytanie pierwsze:  9:1-16

Czytanie drugie: 9:17-23

Czytanie trzecie: 9:24-10:11

Czytanie czwarte: 10:12-15

Czytanie piąte: 10:16-20

Czytanie szóste: 11:1-32

Czytanie siódme: 11:33-47

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera:

 

DrukujEmail