Korach

korah1Parsza Korach – Księga Bamidbar (Księga Liczb – Numeri) 16:1 – 18:32

Korach lub też Korah - קֹרַח —w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „łysienie, lód, grad lubmróz” - drugie słowo i pirwsze charakterystyczny wyraz w treści tej Parszy. Jest to 38-my rozdział w rocznym cyklu czytania Tory i piąty w Księdze Liczb Tekst Parszy Korach zawiera ponad 5’325 hebrajskich liter, 1’409 hebrajskich słów i mieści się na ok. 95 wierszach w zwoju Tory.

Krótki opis Parszy Korach.

"I przedsięwzieli Korach, syn Ic'hara, syna Kehata, syna Levi'ego, i Dathan i Abiram, synowie Eliaba i On, syn Peleta, synowie Reubena, i powstali w obliczu  Mojżesza...."

Korach przy wsparciu Datana oraz Awirama i On'a – dawnych wrogów Mojżesza – wszczyna bunt. Nie chce pogodzić się z tym, że Mojżesz jest przywódcą a Aharon - Arcykapłanem, podburza cały naród. Nakłania 250 liderów zbioru, którzy wprowadzają święte kadzidło, aby potwierdzić ich zdolność do kapłaństwa. Spotyka ich B-ska kara. Ziemia się rozstępuje i pochłania buntowników, ich kadzidła zostają spalone przez ogień z niebios. Cały naród Żydowski ogarnia epidemia śmiercionośnej choroby. Aharon przynosi święte kadzidła, dzięki czemu udaje się się powstrzymać szerzenie się epidemii. 

Laska Kapłańska Aharona zakwita i przynosi owoce migdałowca jako cudowny znak z Nieba i potwierdzenie tego, że jego kapłaństwo jest wolą B-ga. 

Wszechmogący ustanawia micwę o terumah oddzielania i ofiarowania ze każdych zbiorów ziarna, również wina i oliwy, i pierworodnych bydła na rzecz Kohenów. 

Kolejność czytania w cyklu tygodniowym

Pierwsze czytanie —Bamidbar16:1–13

Drugie czytanie – Bamidbar 16:14–19

Trzecie czytanie – Bamidbar 16:20–17:8

Czwarte czytanie – Bamidbar 17:9–15

Piąte czytanie – Bamidbar 17:16–24

Szóste czytanie – Bamidbar 17:25–18:20

Siódme czytanie – Bamidbar 18:21–32

DrukujEmail