Re'eh

Reeh-parshaParsza Re’eh – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 11:26 – 16:17

Re'eh, Reeh, R'eih, or Ree (רְאֵה — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “patrz”, jest pierwszym słowem w tej parszy). Parsza Re’eh jest 47-ą fragmentem Tory cotygodniowego czytania w cyklu rocznym oraz czwartą w Księdze Dwarim (Księdze Powtórzonego Prawa). Ta Parsza jest najdłuższą parszą w Księdze Dwarim (ale nie w całej Torze), jej tekst składa się z 7’442 Hebrajskich liter, 1’932 Herbrajskich słów. (W całej Torze najdłuższą jest Parsza Naso).

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera:

Krótki opis Parszy Re’eh.

Mojżesz przemawia do synów Izraela: „Patrzcie, oto przedstawiam wam dzisiaj błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli usłuchacie przykazań Wiekuistego, Boga naszego, które wam przekazuję dzisiaj.; a przekleństwo – jeżeli nie usłuchacie przykazań Wiekuistego, Boga naszego…..”

Błogosławieństwo będzie wypowiedziane na górze Geryzym, przekleństwo – na górze Ebal, gdy wejdzie Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej

W miejscu, które wskaże Haszem na „siedzibę, aby położyć imię Swoje” będzie zbudowana Świątynia, i „tylko tam mogą być składane ofiary, tylko „ku siedzibie Jego zwracajcie się i tam przychodzić będziesz.” (12:5)

Prorocy fałszywi oraz ci, którzy skłaniają innych do bałwochwalstwa powinni być ukarani karą śmierci. Miasto całe, gdzie uprawia się bałwochwalstwo powinno być zburzone, starte z oblicza Ziemi Świętej.

W Parszy Re’eh powtarzane są prawa koszerności, co jest czyste, a co nie czyste, jakie rodzaje zwierząt i ptactwa jeść wolno, a jakie się zabrania.

Przypomina się prawo dziesięcin, mówiące o powinności rolnika przynoszenia dziesiętnej części zbiorów do Świątyni w Jerozolimie, by tam spożywać lub sprzedawać, zaś za uzyskane pieniądze należy nabywać jedzenie, które należy spożyć również w Jerozolimie. Natomiast w określone lata ta dziesięcina powinna być przekazywana ludziom biednym. Należy przynosić pierworodnych bydła rogatego do Świątyni, by mięso z nich spożywali kapłani.

Nakaz miłosierdzia zobowiązuje Żyda, aby pomagać potrzebującym – ofiarowanie (cedaka) bądź pożyczanie. W rok Szabatu, który następuje co siedem lat, wszystkie długi powinny być odpuszczone. Żydzi-niewolnicy powinni być oswobodzeni po sześciu latach służby.

Święta pielgrzymie i ustawy ich dotyczące są wymieniona na zakończenie Parszy Re’eh: Pesach, Szawuot i Sukkot. „Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed obliczem Wiekuistego, Boga twojego, na miejscu, które wybierze….. „ (16:16).

Kolejność czytania Parszy Re’eh w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 11:26 – 12:7

Drugie czytanie – Dwarim   12:8 – 28

Trzecie czytanie – Dwarim 12:29 – 13:19

Czwarte czytanie – Dwarim 14:1 – 21

Piąte czytanie – Dwarim  14:22 – 29

Szóste czytanie – Dwarim  15:1 - 18

Siódme czytanie – Dwarim 15:19 – 16-17

DrukujEmail