Hazinu

Ha-azinuHazinu - Kaięga Dwarim (Księga Powtórzonego Prawa) – 32:1 – 52.

Hazinu też Ha'azinu (הַאֲזִינוּ — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego - "słuchajcie") jest to pierwszy wyraz w tekście parszy.

Parsza Ha’Azinu jest 53-ą częścią czytania Tory w cyklu rocznym, dziesiątą w księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa). Tekst Parszy zawiera 2’326 Hebrajskich liter, 614 Hebrajskich słów.

 

 

 

 

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Hazinu

Krótki opis Parszy Hazinu

Słuchajcie niebiosa, gdyż mówić będę, a niech słucha ziemia wyrzeczenia ust moich…” (Dwarim, 32:1).   Mojżesz wygłasza pieśń proroczą w formie dydaktycznej, opiewającej przeszłość, ale też przyszłość do pewnego momentu dziejów Izraela. Mojżesz wygłasza ten tekst, jako pieśń ostatniego dnia swojego życia ziemskiego – jest to „pieśń pożegnalna” Mojżesza - -akt oskarżeniaIzraelitów za grzechy, proroctwo karyorazobietnicęostatecznego odkupienia.

Według nakazu Wiekuistego, Mojżesz udaje się na sam szczyt góry Newo, skąd będzie mógł przed śmiercią objąć wzrokiem Ziemię Obiecaną: „….I umrzesz na górze, na którą wstąpisz, i będziesz przyłączony do ludu twojego…. Bo z daleka zobaczysz tę ziemię…” (Dwarim 32:50-52)

Kolejność czytania Parszy Hazinu w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 32:1–6

Drugie czytanie – Dwarim 32:7–12

Trzecie czytanie – Dwarim 32:13–18

Czwarte czytanie – Dwarim 32:19–28

Piąte czytanie – Dwarim 32:29–39

Szóste czytanie – Dwarim 32:40–43

Siódme czytanie – Dwarim 32:44–52

DrukujEmail