Jitro

Gérôme Jean-Léon - Moses on Mount Sinai Jean-Léon Gérôme -1895-1900Parsza Jitro – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  18:1 - 20:23

Jitro (יִתְרוֹ) — jest to imię własne kapłana Midianu, teścia Mojżesza, wyraz jako pierwszy w tym rozdziale, określa nazwę Parszy (Księga Wyjścia 18:1). Parsza Jitro jest 17-m w kolejności tygodniowym rozdziałem w cyklu rocznym czytania Tory i piątym w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Jitro zawiera 4’022 Hebrajskich liter, 1’105 Hebraiskich słów. Jest to najkrótsza parsza w Księdze Wyjścia

Krótki opis treści Parszy Jitro:

I usłyszał Jitro, kapłan Midianu, teść Mojżesza, o wszystkim, co uczynił Bóg dla Mojżesza i dla Israela, ludu swojego, - jak wywiódł Wiekuisty Israela z Micraim;
I zabrał Jitro, teść Mojżesza Cyprę, żonę Mojżesza, przedtem odesłaną i dwóch synów jej….”
Jitro wraz z rodziną Mojżesza przyłącza się do Izraelitów w ich wędrówcy po pustyni po Wyjściu z Micraim. Widząc ile obowiązków i zadań ma do spełnienia Mojżesz, radzi zięciowi ustanowić system społeczno-administracyjny, w tym system sądownictwa, wyznaczyć starszych,  co by usprawniło zarządzanie ludźmi oraz system sprawiedliwości.
Synowie Izraela rozbili obóz u zbocza góry Synaj.

Wszechmogący ogłasza, że wybrał ich by byli Jego kapłanami i narodem świętym: „A teraz - jeżeli usłuchacie głosu mojego, tedy staniecie się skarbcem moim z pomiędzy wszystkich ludów; bo Moja cała ziemia….”
W odpowiedzi ludzie głoszą: "Wszystko, co rzekł Wiekuisty  - uczynimy"

W szóstym dniu trzeciego miesiąca, siedem tygodni po wyjściu z Egiptu, Izraelici gromadzą się u podnóża góry Synaj. W odgłosach grzmotów, świetle błyskawic, słupie obłocznym,  dźwiękach szofaru Bóg objawił się na szczycie góry i przemówił. Ludzie cofnęli się w strachu przed boską potęgą. Wołali Mojżesza, błagając, by wstąpił na górę i przekazał im wolę Boga.

Wszechmogący wypowiada Mojżeszowi Dziesięć Przykazań - Dziesięć Przykazań dla Swojego ludu.

Kolejność czytania Parszy Jitro w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 18:1–12
Drugie czytanie – Szmot  18:13–23
Trzecie czytanie – Szmot  18:24–27
Czwarte czytanie – Szmot  19:1–6
Piąte czytanie – Szmot   19:7–19
Szóste czytanie – Szmot   19:20 – 20:14
Siódme czytanie – Szmot  20:15-23

Komentarze do Parszy Rabina Szaloma Stamblera

DrukujEmail