Miszpatim

MiszpatimParsza Miszpatim – Księga Szmot (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 21:1 - 24:18

Miszpatim (מִּשְׁפָּטִיםֹ) — w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „prawa” (l.m. rzeczownika "prawo"), występuje jako pierwszy rzeczownik w tej parszy (Księga Wyjścia 21:1). Parsza Miszpatim jest 18-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory i szóstym w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Miszpatim zawiera 5’313 Hebrajskich liter, 1’462 Hebraiskich słów.

Krótki opis treści Parszy Miszpatim:

„A oto prawa, które przedstawisz im….”
Po objawieniu się na górze Synaj, B-g przekazuje prawa dla synów Izraela: nakazy i zakazy, którymi powinni kierować się w życiu.
Parsza Mishpatim zawiera 53 przykazań, w tym 23 nakazów i 30 zakazów.
B-g przekazuje Mojżeszowi dla synów Izraela obietnicę doprowadzić ich do Ziemi Świętej, jednocześnie zabrania im przejęcia pogańskich zwyczajów panujących na tamtych ziemiach, do któych zmierzają.
Izraelici w odpowiedzi rzekli: "Wszystko, co powiedział Wiekuisty spełnimy i usłuchamy”. Mojżesz wyznacza Aarona i Chura by zarządzali i pilnowali obozu, sam zaś wstępuje na górę Synaj, aby otrzymać Torę od B-ga i pozostaje tam przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.

Kolejność czytania Parszy Miszpatim w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 21:1–19
Drugie czytanie – Szmot 21:20–22:3
Trzecie czytanie – Szmot 22:4–26
Czwarte czytanie – Szmot 22:27–23:5
Piąte czytanie – Szmot 23:6–19
Szóste czytanie – Szmot 23:20–25
Siódme czytanie – Szmot 23:26-24:18

Komentarze Rabina Szaloma Stamblera:

 

DrukujEmail