Wajakel

Miszkan

Parsza Wajakel – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały  35:1 – 38:20

Wajakel (וַיַּקְהֵל)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „i zgromadził”, występuje jako pierwszy wyraz (Księga Wyjścia 35:1). Parsza Wajakiel  jest 22-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory i 10-m w Księdze Wyjścia.

Tekst Parszy Wajakiel składa się z 6’118 Hebrajskich liter, 1’558 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Wajakiel:

„I zgromadził Mojżesz cały zbiór synów Israela, i rzekł do nich: Oto, co rozkazał Wiekuisty spełnić…..”

Mojżesz zwołuje lud Izraela, po raz kolejny przypomina nakaz przestrzegania Szabatów. Przekazuje instrukcje dla wzniesienia Miszkana (Przybytek Boży – Namiot Zgromadzenia). Izraelici szczodrze przynoszą dary. Darów jest tak dużo, że Mojżesz jest zmuszony powstrzymać pospolite ruszenie. Rzemieślnicy – „mądrzy sercem” – stawiają Miszkan i wyposażają go we wszystkie niezbędne przedmioty. Urządzono pomieszczenie dla kapłanów, oddzielone od ogólnego pomieszczenia parochetem (zasłoną)

Kolejność czytania Parszy Wajakiel w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 35:1–20

Drugie czytanie – Szmot  35:21–29

Trzecie czytanie – Szmot  35:30–36:7

Czwarte czytanie – Szmot  36:8–19

Piąte czytanie – Szmot   36:20–37:16

Szóste czytanie – Szmot   37:17–29

Siódme czytanie – Szmot  38:1-20

Schemat Miszkana

Miszkan-schemat

 Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera:

DrukujEmail