Beha’alotecha

BehaalotechaBehaalotecha, Beha'alotecha – Bamidbar (Księga Liczb), 8:1–12:16 – בְּהַעֲלֹתְךָ – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “gdy wstaniesz” – jest 36-ą tygodniową Parszą w rocznym cyklu czytania Tory I trzecią w Księdze Bamidbar (Księdze Liczb). Tekst Parszy składa się z 7’055 Hebrajskich liter , 1’840 Hebrajskich słów

(8:1) I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: (8:2)"Powiedz Ahronowi, a objaśnij mu: Gdy będziesz zapalał lampy. to ku przedniej stronie świecznika świecić powinno siedem lamp"

Poniżej komentarze Rabina Szaloma Ber Stamblera:

 

Krótki opis Parszy Beha’alotecha

Arcykaplan Aharon otrzymuje nakaz o zapaleniu Menory oraz wyświęceniu Lewitów do służby B-gu w Świątyni.

Ustala się prawo o Pesach Szeni (Druga Pascha) dla tych, którzy z powodu swojej rytualnej nieczystości nie mogli składać ofiar paschalnych we właściwym czasie.

Haszem przekazuje Mojżeszowi ustalenia o porządku przejścia izraelitów przez pustynie – w trakcie przemarszu oraz postojów, w tym postoju u podnóża góry Synaj, gdzie postój trwał prawie cały rok.

Naród się buntuje, ma dość jedzenia manny z nieba, domaga się od Mojżesza mięsa.

Mojżesz wyznacza 70 starszych wśród synów Izraela, w których wstępuje duch proroków – oni będą pomocą dla Mojżesza w kierowaniu.

Miriam narzeka obmawia Mójżesza w oczach Aharona, za co zostaje ukarana trądem. Jednak Mojżesz modli się o jej wyzdrowienie, cały naród w ciągu siedmiu dni zostaje w miejscu, wyczekując na wyzdrowienie Miriam.

Kolejność czytania Parszy Beha’alotecha

- czytanie pierwsze – Bamidbar 8:1-14

- czytanie drugie – Bamidbar 8:15-26

- czytanie trzecie – Bamidbar 9:1–14

- czytanie czwarte – Bamidbar   9:15–10:10

- czytanie piąte – Bamidbar 10:11–34

- czytanie szóste – Bamidbar 10:35–11:29

- czytanie siódme – Bamidbar 11:30–12:26

DrukujEmail