Naso

NasoParsza Naso – Księga Bamidbar – Księga Liczb, rozdziały 4:21 - 7:89

Naso (נָשֹׂא – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „podnoszenie się”) - jest 35 tygodniową częścią cyklu rocznego czytania Tory, a drugą częścią w Księdze Bamidbar. Tekst Parszy Naso ma największą liczbę liter, słów i wersetów ze wszystkich 54-ch tygodniowych fragmentów Tory. Tekst Paraszy składa się z 8’632 hebrajskich liter, 2’264 hebrajskich słów i 176 wersetów z Sefer Tora.

Krótki opis Parszy Naso.

Po przeprowadzeniu liczenia wszystkich synów Izraela,oddzielniepoliczeni Lewiciw wieku od30 do 50lat. Naliczono8580osób tych, którzy byli mogli służyć, dbając o Świątynię i przenosić ją w trakcie pochodu ludu Izraela do Ziemi Obiecanej.

Haszem przekazuje Mojżeszowi swoje prawo o sotach – (nierządnicy) kobiecie, którą podejrzewa się o zdradę męża. Ponadto, B-g przekazuje ustawę Nazira - człowieka, który ślubowałpowstrzymania się od picia wina, któremu się zabrania podcinania włosów irytualnego zanieczyszczenia się poprzez dotknięcie ciała umarłego.

Arcykapłanowi Aharonowi i wszystkim jegopotomkom - Kohenim dany jest nakaz błogosławićlud Izraelapotrójne specjalnymbłogosławieństwem

Przywódcy dwunastu pokoleń Izraela przynoszą swoje ofiary na cześćpoświęceniaołtarza. Ponieważ dary od wszystkich pokoleń są takie same, nie są one oferowanew ciągu jednego dnia, lecz każdy osobno kolejnego dnia, w ciągu kolejnych dwunastu dni, co szczegółowo opisuje Tora – Parsza Naso.

 
 
                          Levi    
 
                                         
 
                                                 
                               
              Gershon   Kohath   Merari   Jochebed
 
                                     
 
                                             
                               
          Amram   Izhar   Hebron   Uzziel
 
                                   
 
                                 
                     
  Miriam   Aaron   Moses    

 Kolejność czytania w cyklu tygodniowym Parszy Naso

- czytanie pierwsze – Bamidbar 4:21–37

- czytanie drugie – Bamidbar 4:38–49

- czytanie trzecie – Bamidbar 5:1–10

- czytanie czwarte – Bamidbar  5:11–6:27

- czytanie piąte – Bamidbar 7:1–41

- czytanie szóste – Bamidbar 7:42–71

- czytanie siódme – Bamidbar 7:72–89

 

Komentuje Rabin Szalom Dow Ber Stambler: 

 

DrukujEmail