Bamidbar

bemidbar1Parsza Bamidbar – Bamidbar (Księga Liczb) - 1:1 - 4:20

Bamidbar lub Bemidbar (בְּמִדְבַּר) w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza “na pustyni”- piąty, ale pierwszy charakterystyczny  wyraz w pierwszym zdaniu Parszy. Jest to początek czwartej Księgi Humasz’a - Pięcioksięgu Mojżesza o tej że nazwie – Bemidbar / Bamidbar (Księga Liczb), 34-ty rozdział cotygodniowego czytania Tory w rocznym czytaniu.

Tekst Parszy składa się z 7’393 Hebrajskich liter, 1’823 Hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Bamidbar

Na pustyni B-g obiecuje, że jeśli lud Izraela będzie przestrzegać Jego przykazań, znajdzie dobrobyt i bezpieczeństwo w swojej nowej ojczyźnie . Ale także przestrzega przed karą wygnania, prześladowań, zła i nieszczęść, które mogą się przytrafić, jeśli porzuci swoje przymierze z Nim.

Na synajskiej pustyni B-g rozkazuje przeprowadzić spis ludności dwunastu plemion Izraela. Po dokonaniu tego rozkazu Hasem, określono, że liczba mężczyzn w wieku ‘poborowym’ (od 20 do 60 lat) wynosi 603550 osób.

Kolejność wg Plemion

Ród

Populacja

       Odsetek, %

1

Judah

74,600

     12.4

2

Dan

62,700

   10.4

3

Simeon

59,300

     9.8

4

Zebulun

57,400

     9.5

5

Issachar

54,400

     9.0

6

Naphtali

53,400

     8.8

7

Reuben

46,500

     7.7

8

Gad

45,650

    7.5

9

Asher

41,500

    6.9

10

Ephraim

40,500

    6.7

11

Benjamin

35,400

    5.9

12

Manasseh

32,200

    5.3

 

Razem:

603,550

  100.0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kolejność czytania Parszy Bamidbar w cyklu tygodniowym

- czytanie pierwsze – Bamidbar 1:1–19

- czytanie drugie – Bamidbar 1:20–54

- czytanie trzecie – Bamidbar 2:1–34

- czytanie czwarte – Bamidbar 3:1–13

- czytanie piąte – Bamidbar 3:14–39

- czytanie szóste – Bamidbar 3:40–51

- czytanie siódme – Bamidbar 4:1–20

 

DrukujEmail