Balak

balak21Parsza Balak – Księga Bamidbar (Księga Liczb) 22:2 – 25:9

Balak – w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „dewastator”. Jest to 40-te cotygodniowe czytanie Tory w cyklu rocznym i siódme w Księdze Liczb (Bemidbar). Tekst Parszy Balak zawiera 5'357 hebrajskich liter, 1'455 Hebrajskich słów i składa się z 104 wierszy.

Krótki opis Parszy „Balak”

Balak, syn Sippora widział wszystko, co Izrael uczynił Amorytom”.

Balak, król Moabu, widząc zwycięstwa Żydów nad Amorytami wzywa proroka Balaama aby przeklął naród Izraela. Po drodze, Baalam kłóci się ze swoja oślicą, która wcześniej od niego dostrzegła anioła, którego zesłał B-g by zagrodził im drogę. Ostatecznie Balsam przybywa do Balaka i na jego prośbę trzy razy, z trzech różnych miejsc Baalam próbuje przekląć naród Izraela ale za każdym razem z jego ust płyną błogosławieństwa. Baalam przepowiada również koniec dni i przyjście Mesjasza.

Podczas pobytu w Szittim, Żydzi ulegają  urokowi córek Moabu i są zachęcani do wielbienia ich  idola Peora. Wzbudza to wielki gniew B-ga. Gdy wysoko postawiony urzędnik żydowski publicznie zabiera księżniczkę Madianitow do swego namiotu – kapłan Pinchas, syn Eleazara zabija ich oboje, powstrzymując w ten sposób plagę rozprzestrzeniającą się wśród ludu Izraela.

Kolejność czytania Parszy Balak w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   22:2-12

Drugie czytanie – Bamidbar  22:13-20

Trzecie czytanie – Bamidbar 22:21–38

Czwarte czytanie – Bamidbar  22:39 – 23:12

Piąte czytanie – Bamidbar  23:13–26

Szóste czytanie – Bamidbar 23:27 – 24:13

Siódme czytanie – Bamidbar  24:14 – 25:9

Komentarze Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera:

 

DrukujEmail