Pinchas

pinchas1Parsza Pinchas – Księga Ba’midbar ( Księga Liczb) 25:10 – 30:1

Pinchas lub Pin’has - (פִּינְחָס — dla pisowni “Phinehas”) - jest to imię, syna Kohena – szósty wyraz i pierwszy charakterystyczny w tej Parszy, która stanowi 41-szy rozdział czytania Tory w cyklu rocznym oraz ósmy w Księdze Bamidbar. Parsza Pinchas składa się z 7'853 Hebrajskich liter i 1'887 Hebrajskich słów.

Kratki opis Parszy Pinchas

I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: " "Pinchas, syn Elazara, syn Aharona kapłana odwrócił zapalczywość Moję od synów Israela, uniósłszy się żarliwością Moją w pośród nich, żem nie wytępił synów Israela w żarliwości Mojej (XXV:10-11)

B-g oznajmia Mojżeszowi, że Pinchas, syn kapłana Elazara, wnuk Aharona, zostanie nagrodzony za swoje oddanie B-gu. Zabicie Zimriego ( z pokolenia Symeona) i jego madianickiej kochanki powstrzymało gniew Pana przeciwko Izraelowi.  Dlatego B-g ofiaruje Pinchasowi przymierze pokoju oraz wieczne kapłaństwo dla niego i jego potomków.

Na polecenie B-ga, zostaje przeprowadzony nowy spis ludności. Łączna liczba mężczyzn w wieku od 20 do 60, (nie licząc tych z pokolenia Lewitów) wyniosła 601'730 osób. B-g instruuje Mojżesza, w jaki sposób (poprzez losowanie) Ziemia Izraela powinna być rozdzielona pomiędzy plemiona i rody, z uwzględnieniem ich liczebności.

Córki Celofchada: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tisa zwracają się do Mojżesza z żądaniem, by przyznano im ziemię należną ich ojcu, który zmarł nie pozostawiwszy syna. Mojżesz przedstawia to żądanie B-gu. B-g przyznaje słuszność ich argumentów i nakazuje włączenie tego przepisu (prawa córek do dziedziczenia  w przypadku gdy ojciec nie pozostawił syna) do zawartych w Torze praw dziedziczenia.

Mojżesz wyznacza Joszuego, syna Nuna na swojego następcę i przywódcę, który dalej poprowadzi naród Izraela do Ziemi Obiecanej.

Na końcu Parszy podana jest szczegółowa lista ofiar codziennych oraz dodatkowych ofiar, jakie powinny być składane w Szabat, Rosz Chodesz oraz z okazji świąt Pesach, Szawuot, Rosz HaSzana, Yom Kipur, Sukkot i Szemini Atzeret.

 

Kolejność czytania Parszy Pinchas w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   25:10 – 26:4

Drugie czytanie – Bamidbar  26:5 - 51

Trzecie czytanie – Bamidbar 26:52 – 27:5

Czwarte czytanie – Bamidbar  27:6 – 23

Piąte czytanie – Bamidbar  28:1 – 15

Szóste czytanie – Bamidbar 28:16 – 29:11

Siódme czytanie – Bamidbar  29:12 – 30:1

DrukujEmail