Matot-Masei

Matot-MaseiMatot-Masei - (מטות-מסעי) - Księga Bamidbar (Księga Liczb), 30:2–36:13 

Dlaczego w niektórych tygodniach w ciągu roku czytane są dwie parsze, czyli dwa rozdziały Tory?

Hebrajski kalendarz księżycowo-słoneczny zawiera do 55 tygodni. Dokładna liczba waha się w granicach 50 tygodni w latach zwykłych, ale w latach przestępnych w granicach 54 lub 55  tygodni. W latach przestępnych (na przykład, 2014, 2016, 2019, 2022 i 2024), parsze Behar  i Bechukotai czytane są osobno jedna po drugiej w kolejnych tygodniach. W latach zwykłych (na przykład, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2025 i 2026), parsze te są czytane w  ciągu jednego tygodnia, by zamknąć ilość odczytów Tory w ciągu roku. 

Nie należy przeto kazić ziemi, na której mieszkacie, wpośród której też Ja przebywam: gdyż Ja, Wiekuisty, przebywam wpośród synów Israela!” (Bamidbar, 35:34)

Parsza Matot - Bamidbar (Księga Liczb) - 30:2-32:42

Matot מַּטּוֹת(w tłumaczeniu z języka hebrajskiego – plemiona, rody) – jest to 42-ga parsza w rocznym cyklu czytania Tory 9-ta w Księdze Bemidbar. Tekst parszy Matot zawiera 1,484 hebrajskich słów, 112 wierszy

Krótki opis Parszy Matot:

Mojżesz przekazuje przywódcom plemion Izraela prawa dotyczące składania ślubów i możliwości ich unieważnienia.

Toczy się wojna przeciwko Madianitom. Jest to zemsta za ich spisek mający na celu moralne zniszczenie Izraela. Mojżesz wysyła na wojnę tysiąc zbrojnych z każdego pokolenia - razem dwanaście tysięcy uzbrojonych wojowników. Żydzi odnoszą zwycięstwo a w tym miejscu Tora daje nam szczegółowy opis zdobytych łupów wojennych oraz sposobu, w jaki sposób zostały one rozdzielone pomiędzy ludu Izraela, wojowników, lewitów, arcykapłana .

Przewódcy plemion Reubena i Gada (do których potem dołączyła połowa plemienia Manasze), które posiadały liczne stada bydła proszą o przyznanie im ziem na wschód od Jordanu, które świetnie nadają się na pastwiska. Mojżesz początkowo jest oburzony ich propozycją, zarzucając im, że nie chcą wesprzeć pozostałych plemion w podboju Ziemi Obiecanej. Ostatecznie jednak zgadza się, pod warunkiem, że najpierw wraz z innymi plemionami wezmą udział w walce o tereny na zachód od Jordanu.

Kolejność czytania Parszy Matot w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   30:2–17

Drugie czytanie – Bamidbar 31:1–12

Trzecie czytanie – Bamidbar 31:13-24

Czwarte czytanie – Bamidbar 31:25-41

Piąte czytanie – Bamidbar 31:42-54

Szóste czytanie – Bamidbar 32:1-19

Siódme czytanie – Bamidbar 32-20-42

Masei – Bamidbar (Księga Liczb) – rozdziały 33:1 – 36:13

Masei, Mas’ei (מַסְעֵי — “wyprawa, przemarsz” ) – 43-cia Parsza tygodnia w cyklu rocznym czytania Tory I ostatnia w Księdze Bamidbar. Tekst paszy Masei składa się z ponad 5’773 hebrajskich lier, 1’461 hebrajskich słów.

Krótki opis Parszy Masei.

Parsza omawia etapy podróżyIzraelitów oraz 42 punkty – stacje postoju od momentu Wyjścia z Micraim do ostatniego miejsca postoju w stepach Moawa, nad rzeką Jordan, tuż naprzeciwko ziemi Kaanan. Są tu też wskazówki dotyczące przemarszu do Ziemi Obiecanej. Określone są granice Izraela oraz wyznaczone są miasta-schrony oraz miejsca, gdzie będą zsyłani winni nieumyślnego spowodowanie śmierci.

Machla, Noa, Chogla, Milka i Tisa, córki Celofchada (o których mowa w Parszy Pinchas) wychodzą za mąż za mężczyzn w tego samego plemienia Menasze, mając na celu by przedział dóbr im należny pozostał w ich plemieniu.

Kolejność czytania Parszy Masei w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Bamidbar   33:1–10

Drugie czytanie – Bamidbar 33:11–49

Trzecie czytanie – Bamidbar 33:50–34:15

Czwarte czytanie – Bamidbar 34:16–29

Piąte czytanie – Bamidbar 35:1–8

Szóste czytanie – Bamidbar 35:9–34

Siódme czytanie – Bamidbar 36:1–13

Masei - pochód

 

DrukujEmail