Eikew

EkewParsza Eikew – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 7:12 – 11:25

Eikew (czyta się również jak Ekew, Ekeb, Aikev) - עֵקֶב — w tłumaczeniu z języka Hebrjskiego oznacza “przestrzegać (prawa)”, jest to drugi po kolei w zdaniu, ale pierwszy charakterystycznyraz w Parszy . Parsza Ekew jest 46-m rozdziałem czytania Tory w cyklu rocznym i trzecie czytanie w Księdze Dwarim. Tekst Parszy składa się 6’865 Hebrajskich liter , 1’747 Hebrajskich słów.

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Eikew:

 

Kótki opis Parszy Eikew

W Parszy Eikew ciąg dalszy, z poprzedniego rozdziału, ostatniej mowy Mojżesza do narodu Żydowskiego.

Mojżesz zapewnia lud, że jeżeli będą przestrzegać nakazów Tory, to życie ich na Ziemi, do której zmierzają by tam zamieszkać, będzie dostatnie i szczęśliwe, jak obiecał Wiekuisty ich praojcom.

Mojżesz również wypomina lud za popełnione grzechy, wspomina o „złotym cielcu”, o buncie Koracha, wspomina też o grzechu wywiadowców i o tym, jak rozdrażnili Wiekuistego w Thabera, Massa i w Kibroth-Hataawa. „Przekorni byliście Wiekuistemu od dnia, którego was poznałem… „ (9:24). Wspomina i o tym, że Wiekuisty, w dobroci i miłości swojej, po długim błaganiu Mojżesza przebaczył: „ W owym czasie rzekł Wiekuisty do mnie - Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne, podobne do pierwszych, i wstąp do Mnie na górę….” (10:1).

Mówi Mojżesz o pokajaniu synów Izraela i ich 40-letniej tułaczce po pustyni, w czasie której Naród Wybrany miał zrozumieć, że „nie chlebem jedynym żyje człowiek”, a Wiekuisty żywił ich manną z nieba, by przetrwali….

Mojżesz przypomina, że ziemia, do której podąża naród Izraela, jest krainą bogatą, mlekiem i miodem płynąca, szczególnie obfita w siedem rodzajów płodów: pszenica, jęczmień, winogrona, figi, granaty, oliwki i daktyle – Ziemia Boskiej Obfitości. Nakazuje niszczyć bałwanów, podobizny bożków plemion zamieszkujących tę ziemię wcześniej. Również ostrzega Naród Żydowski, by nie poddali się wpływom ludów pogańskich, by nie bratali się z obcymi narodami.

Parasza opowiada o błogosławieństwie Bożym dla Narodu Żydowskiego, gdy będą przestrzegane Jego nakazy, o kierunkach rozwoju ziemi, o śmierci Aarona Kapłana, obowiązkach Lewitów, obowiązkach ludu Izraela oraz nawołuje do służenia B-gu.

Kluczowym fragmentem Parszy Ekew jest duga część modlitwy „Szma Israel…”, w którym są wymienione ponownie fundamentalne nakazy i zakazy, obietnica nagrody za spełnienie woli Boga oraz przestroga w przypadku nieposłuszeństw (głód, wygnanie…)

Kolejność czytania Parszy Eikew w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 7:12 – 8:10

Drugie czytanie – Dwarim  8:11 – 9:3

Trzecie czytanie – Dwarim 9:4 - 29

Czwarte czytanie – Dwarim 10:1 - 11

Piąte czytanie – Dwarim  10:12 – 11:9

Szóste czytanie – Dwarim  11:10 - 21

Siódme czytanie – Dwarim 11:22 - 25

 

DrukujEmail