Ki Tece

1a1Parsza Ki Tece – Księga Dwarim - (דברים) - Księga Powtórzonego Prawa, 21:10 – 25:19

Ki Tece (wymawia się również jak Ki Teitzei, Ki Tetzei, Ki Tetse, Ki Thetze, Ki Tese, Ki Tetzey, lub Ki Seitzei) כִּי־תֵצֵא — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “gdy wyruszysz”, występuje jako pierwszy zwrot w Parszy. Ki Tece jest 49-ą Parszą w rocznym cyklu czytania czytania Tory I szóstym w Księdze Dwarim. Tekst Parszy Ki Tece zawiera 5’856 Hebrajskich liter i 1’582 Hebrajskich słów.

 

 

 

 

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera do Parszy Ki Tece:

Krótki opis Parszy Ki Tece

 

Parsza Ki Tece zawiera 74 z 613 przykazań Tory. Są to m.in.: prawo o „pięknej niewolnicy", prawo o dziedziczeniu pierworodnego, prawo o "zbuntowanym synu", o pogrzebie i szacunku dla ciała zmarłego, o zwrocie zagubionego przedmiotu, zakaz wyciągania pisklęcia z gniazda w obecności jego matki, przykazanie budowy ogrodzenia wokół dachu domu i zakaz różnych form kilaim (tworzenie hybrydów z różnych gatunków roślin i zwierząt).

Opisane są procedury sądoweikary zacudzołóstwo, gwałt lubuwodzenie panny oraz za fałszyweoskarżenie żony o zdradę przez jej męża. Przedstawicielom określonych społeczności żydowskiej nie wolnopoślubićŻyda „czystej krwi”, są to: mamzeramowie(urodzeni z zakazanych związków), mężczyźni-prozelicispośródnarodówMoabuiAmmona,orazich potomków płci męskiej, prozeliciznarodówEdomui Egiptuoraz ich dzieci(tylko do drugiej generacji) ,

Parsza również obejmuje prawa o czystości obozu wojskowego; zakaz zwrotu niewolnika, który uciekł do Izraela; obowiązek wypłacania wynagrodzenia o czasie pracownikom, zatrudnionym czasowo oraz o pozwoleniu jedzenia ludziom i zwierzętom podczas żniw i zbiorów; przepisy, dotyczące postępowania z dłużnikiem oraz zakazu pobierania odsetek od pożyczki; prawo rozwodowe (z którego wynika wiele praw o małżeństwie); przewidziana jest kara chłosty - 39 uderzeń za naruszenie zakazu Tory; procedura ijbum (lewirat) z wdową po bezpotomnym bracie lub chalica ("zdejmowanie butów") - jeśli brat zmarłego nie chce się z nią ożenić.

Na zakończenie Parszy Ki Tece - nakaz: "Pamiętaj, co uczynił ci Amelek, gdyś był w drodze z Egiptu”.

Kolejność czytania Parszy Ki Tece w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Dwarim 21:10 – 21

Drugie czytanie – Dwarim   21:22 – 22:7

Trzecie czytanie – Dwarim 22:8 – 23:7

Czwarte czytanie – Dwarim 23:8 – 24

Piąte czytanie – Dwarim   23:25 – 24:4

Szóste czytanie – Dwarim   24:5– 13

Siódme czytanieDwarim 24:14 – 25:19

 

DrukujEmail