Pekudei

PikudeiParsza Pekudei – Księga Szmot  (שְׁמוֹת) – Księga Wyjścia, rozdziały 38:21 – 40:38

 

Pekudei (פְקוּדֵי)  — wyraz w tłumaczeniu z języka hebrajskiego oznacza „obliczenia”, występuje jako drugi wyraz w treści Parszy (Księga Wyjścia 38:21). Parsza Pekudei  jest 23-m w kolejności tygodniowym odcinkiem czytania w cyklu rocznym czytania Tory oraz 11-m i ostatnim  w Księdze Wyjścia. Tekst Parszy Pekudei składa się z 4’432 Hebrajskich liter, 1’182 Hebrajskich słów.

Krótki opis treści Parszy Pekudei:

„Oto obliczenia dla przybytku, przybytku świadectwa, które obliczone zostały z polecenia Mojżesza….”

Mojżesz zleca przeliczenie złota, srebra, miedzi i innych kosztowności, które ofiarowali izraelici dla budowy Miszkanu. Becalel, Aliwaw wraz z pomocnikami wykonują osiem strojów dla Kohenów zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Mojżesza ( opis wytycznych - w parszy Tecawe). Budowa Miszkanu zakończona, stroje dla Kohenów są gotowe. Mosze namaszcza Miszkan i poświęca Aharona i jego synów do kapłaństwa. Nad Miszkanem pojawia  się biała Chmura, symbolizująca wejścia do niego Boskości - Boskiej Obecności.

Kolejność czytania Parszy Pekudei w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie —Szmot 38:21–39:1

Drugie czytanie – Szmot  39:2–21

Trzecie czytanie – Szmot  39:22-32

Czwarte czytanie – Szmot  39:33-43

Piąte czytanie – Szmot   40:1-16

Szóste czytanie – Szmot   40:17–27

Siódme czytanie – Szmot  40:28-38

Komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera:

 

DrukujEmail