Wajera

Wajera-1Parsza Wajera – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 18:1 – 22

Wajera (וַיֵּרָא — w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego: "I ukazał się mu…” – są to pierwsze słowa tej parszy). "Wajera" jest czwartą parszą w rocznym cyklu czytania Tory. Ta parsza składa się z największej ilości słów (ale nie liter) wśród wszystkich innych tygodniowych parsz zawartych w Księdze Rodzaju - zawiera 7’862 Hebrajskich liter, 2’085 Hebrajskich słów.

 Komentarze Rabina Szaloma Stamblera:

Krótki opis Parszy Wajera

"I ukazał mu się Wiekuisty w  dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia namiotu, w czasie upału dziennego "(18:1)

Pan B-g objawia się Abrahamowi, trzy dni po tym, jak wieku 99 lat dokonał obrzezania. Jest wciąż obolały, ale gdy Abraham widzi trzech obcych, którzy stanęli przed drzwiami jego domu, pośpieszył, aby się nimi zająć, potraktował ich, jako zacnych gości. Byli to aniołowie, którzy pojawili się w przebraniu zwykłych ludzi. Jeden z nich oznajmił Abrahamowi, że dokładnie za rok niepłodna dotąd Sarah urodzi mu syna. Abraham pełen niedowierzania się roześmiał....

B-g rozgniewany na rozpasany tryb życia i niegodne zachowanie ludności miasta Sodomy decyduje się na zniszczenie miasta wraz ze zdemoralizowaną ludnością. Abraham próbuje przebłagać o przebaczenie Wszechmogącego dla miasta Sodomy. Dwaj aniołowie przychodzą do skazanego na zagładę miasta, gdzie Lot, bratanek Abrahama, okazuje im wielką gościnność i ochrania przed tłumem sodomitów. Aniołowie mówią, że są wysyłani by zburzyć to miejsce, zetrzeć z powierzchni ziemi, jednocześnie mają uratować przed zagładą Lota i jego rodzinę. Ci powinni uciekać z miasta, jednak nie wolno nikomu z nich oglądać się za siebie podczas ucieczki. Żona Lota ignoruje zakaz, ciekawa tego, co się dzieje, ogląda się wstecz na umierające miasto i wtem zamienia się w słup soli.
Lot i dwie jego córki, ukrywa się w jaskini. Córki Lota, przekonane, że cały świat z wyjątkiem nich zginął, że nie ma więcej mężczyzn poza ich ojcem, w rozpaczy, napoiły go winem, tak że Lot zasnął, wówczas „położyła się każda z nich obok ojca” i każda zaszła w ciążę. Ich synowie, którzy narodzili się z tego związku, stali się założycielami narodów Ammon i Moab...

Abraham przeniósł się do Grar, gdzie Abimelech - król Filistynów zabiera do swojego pałacu Sarah, która znów (jak kiedyś w Egipcie) podała się za siostrę Abrahama, by ochronić swego męża. Bóg ostrzega Abimelecha, w jego snie, że zginie, jeśli nie zwróci Sarah Abrahamowi, jako że jest jego - Abrahama żoną....

Z łaski B-żej Abrahamowi i Sarah rodzi syn, któremu rodzice dają na imię Icchak (co oznacza "śmiech"). Ósmego dnia, zgodnie z nakazem Wiekuistego, Icchak zostaje obrzezany. W chwili narodzin ich syna Abraham ma 100 lat, a Sarah skończyła lat 90....

Hagar i Iszmael są wygnani z domu Abrahama. Iszmael o mało nie zginął na pustyni, ale zostaje ocalony przez B-ga...

Abimelek przyszedł do Beer-Szewy, by zawrzeć przymierze z Abrahamem.....

Bóg doświadcza Abrahama. By upewnić się do wierności i pełnego oddania Abrahama Jemu – Wszechmogącemu, nakazuje mu poświęcić, jako ofiarę B-gu, własnego syna Icchaka na górze Moria. Gdy Icchak jest już związany na ofiarnicy i Abraham kieruje nóż w niego, anioł zesłany przez Boga, zatrzymuje go... Na ofiarę Bogu, zamiast Icchaka, przeznacza się baranek, który był ukryty w krzakach nieopodal....

Do Abrahama dociera wiadomość, że u jego bratanka Betuela urodziła się córka Riwka.

Kolejność czytania Parszy Wajera w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit  18:1–14

Drugie czytanie – Bereszit 18:15–33

Trzecie czytanie – Bereszit 19:1–20

Czwarte czytanie – Bereszit  19:21–21:4

Piąte czytanie – Bereszit  21:5–21

Szóste czytanie – Bereszit 21:22–34

Siódme czytanie – Bereszit - cały rozdział 22

 

 

 

DrukujEmail