Chaje Sara

Chaje SaraParsza Chaje Sara – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju) 23:1 – 25:18

Chaje Sara też Chajej Sarah, Chaye Sarah lub Hayye Sarah - חַיֵּי שָׂרָה —w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza “życie Sary” – jest to pierwszy wyraz w tej parszy. Parsza bieżącego tygodnia jest 5-ą w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym. Tekst parszy Chaje Sara składa się z 5’314 Hebrajskich liter i 1’402 Hebrajskich słów

Krótki opis Parszy:

Początek tego rozdziału to koniec żywota na tej ziemi Sarah, żony Abrahama: "I trawało życie Sary sto dwadzieścia i siedem lat..." (Bereszit, 23:1). Sarah umiera w wieku 127 lat i zostaje pochowana w jaskini Makpela (Machpelah) w Hebronie, którą Abraham nabył od Efrona Hittyty za 400 srebnych szekli. Eliezer, sługa Abrahama, na polecenie swego Pana, wyrusza jako wysłannik, obładowany podarunkami, do Charana, by znaleźć żonę dla Izaaka. Przy wiejskiej studni, Eliezer modli się do Boga o znak. Otrzymuje go - wskazówkę: kiedy nieznajoma panna podejdzie do studni, poprosi ją o wodę do picia i ta kobieta, która zaproponuje wodę dla niego oraz napoi również jego wielbłądy, będzie tą przeznaczoną dla syna jego Pana, dla Icchaka.                                                                                          

Rebeka (Rywka) córka Betuela, bratanka Abrahama, pojawia się u studni. Jej przypada w udziale "test": "Pozwólże mi łyknąć wody z dzbana twojego. ... I rzekła: Pij panie mój!... I dla wielbłądów twoich czerpać będę." Oto narzeczona dla Icchaka! Eliezer jest zaproszony do ich domu, gdzie opowiada historię wydarzeń dnia, przekonuje Rebekę, by udała się z nim do ziemi Kaanan jako narzeczona Icchaka. Rebeka wyrusza z Eliezerem do ziemi Kanaan, gdzie spotyka Icchaka modlącego się w polu. Icchak poślubia Rebekę, jej miłość łagodzi smutek po stracie matki.                                                                                                                               

Abraham poślubia nową żonę Keturę (Hagar). Rodzą mu się jeszcze sześć synów, ale tylko Icchak jest wyznaczony na jego jedynego spadkobiercę.                                                 

Abraham zmarł w wieku 175 i został pochowany obok Sarah. Pochowali go jego dwaj najstarsi synowie: Icchak i Ismael.                                                                                 

Kolejność czytania Parszy Chaje Sara w cyklu tygodniowym:                                      

Pierwsze czytanie — Bereszit  23:1 – 16                                                                         

Drugie czytanie – Bereszit 23:17– 24:9                                                                           

Trzecie czytanie – Bereszit 24:10 –26                                                                              

Czwarte czytanie – Bereszit  24:27– 52                                                                             

Piąte czytanie – Bereszit  24:53 – 67                                                                               

Szóste czytanie – Bereszit 25:1 – 11                                                                             

Siódme czytanie – Bereszit - 25:12 - 18

Komentarze do Parszy Rabina Szaloma Stamblera:

DrukujEmail