Dobroczynność

Dobroczynność
Dawanie: Co i w jaki sposób
Dawanie pieniędzy biednym to nie tylko bycie grzecznym i dobrze wychowanym. Cały wszechświat istnieje dzięki naszej dobroczynności. Nic, co posiadamy, tak naprawdę nie należy do nas - Bóg dał nam to jedynie po to, byśmy się podzielili z innymi.
Dobroczynności to spoczywające na nas przykazanie i wielka odpowiedzialność. Ma swoje własne zasady i ramifikacje.
Obowiązek
Powiedzmy, że idąc ulicą zostaliśmy poproszeni o jedzenie. Tora informuje nas, że nie powinniśmy odmówić. Jeżeli zostaliśmy poproszeni o pieniądze, możemy starać się wybadać szczerość proszącego. Nie mamy akurat nic w portfelu? Okażmy chociaż trochę empatii, powiedzmy kilka miłych i podtrzymujących na duchu słów. W żadnym wypadku nie możemy po prostu zignorować prośby.
Powszechną praktyka jest dawanie 10% dochodów na dobroczynność. Wiele książek zostało napisanych na ten temat, a także co i w jakich okolicznościach można zaliczyć w poczet owych 10 procent. Jeżeli mamy jakieś konkretne pytanie w tej sprawie, powinniśmy zwrócić się do naszego rabina.
Pomimo tego, iż dobroczynność jest micwą (przykazaniem), nie ma ona na celu jedynie pomóc innemu człowiekowi - pomaga także nam samym. Dlatego dobrze jest mieć w domu puszkę przeznaczoną na cedakę (dobroczynność) i wrzucać do niej jakąś sumę każdego dnia.


Obdarowany
Dawaj cedakę dla biednego, uczonego w Torze, dla organizacji pożytku publicznego lub na potrzeby pomocy humanitarnej. Członek rodziny, który jest w finansowych tarapatach ma pierwszeństwo przed obcym. Podobnie - miejscowy biedny, lub miejscowa organizacja mają pierwszeństwo przed ich odpowiednikami w innym mieście. Potrzeby biednych w Ziemi Izraela maja pierwszeństwo przed potrzebami biednych w innych krajach.
Rezultat
Chyba żadna inna micwa (przykazanie) nie wywołuje tak wielkiej Boskiej reakcji jak dobroczynność (cedaka) właśnie. Stosowana jest prosta zasada - ty troszczysz się o innych ludzi, Bóg troszczy się o ciebie. Nasi Mędrcy mówią, że cedaka odkupuje nasze przewinienia i chroni nas przed surowymi Boskimi wyrokami.

DrukujEmail